top of page

JUHATUS

BÜSi juhatus koosneb kolmest kuni viiest liikmest ning valitakse ametisse seltsi kevadisel üldkoosolekul. Täpsemad ametikohtade kirjeldused on leitavad allpool.

 

Juhatus koordineerib ja korraldab seltsi igapäevast tööd. Üheskoos töögrupi juhtidega töötatakse välja tegevusplaanid ning pannakse paika arengusuunad.

20220830_175741_edited.jpg

Jakob Mäeots

President

 • Korraldab Seltsi juhatuse igapäevast tööd

 • Jagab tööülesandeid juhatuse liikmete vahel ja kontrollib nende täitmist

 • Valmistab ette ja viib läbi juhatuse ja üldkoosolekuid

 • Esindab Seltsi kõikides Seltsiga seotud õigustehingutes

 • Esindab Seltsi riigi- ja omavalitsusorganites ning teistes organisatsioonides, kellega Selts teeb või kavandab koostööd

 • Sõlmib lepinguid ja kokkuleppeid füüsiliste- ja juriidiliste isikutega, s.h. koostööpartneritega, toetajatega, annetajatega vastavalt juhatuse nõusolekule

 • Jälgib Seltsi liikmetelt põhikirja ja üldkoosolekul või juhatuse poolt neile määratud ülesannete täitmist

 • Delegeerib põhikirjaga või juhatuse poolt määratud ülesandeid teistele Seltsi liikmetele

Kontakt: jakob.maeots@gmail.com

IMG_5716.jpeg

Kaia Grete Kukker

Partnerlussuhete juht

 • Leida Seltsi tegevuse realiseerimiseks vajalikke rahastusallikaid.

 • Otsida Seltsile partnereid ja suhtleb nendega

 • Vahendada Seltsi ja instituudi vahelist suhtlust

 • Leida Seltsi üritustele sponsoreid

 • Juhtida partnerlussuhete töögruppi

Kontakt: kaiagretekukker@gmail.com

20220830_172347.jpg

Linda Sootak

Finantsjuht

 • Korraldada Seltsi majanduslikku tegevust.

 • Jälgida liikmemaksude tasumist ja laekumist ning pidada sellekohast aruandlust.

 • Koostada ja esitada majandusaruandeid juhatusele ja üldkoosolekutele ning teistele aruandlust nõudvatele organitele.

 

Kontakt: lsootak17@gmail.com

DSC_0036.jpg

Dina Levit

Personalijuht

 • Hallata liikmetabelit ja peab liimete üle arvet

 • Juhtida Personali töögruppi

 • Luua ja ellu viia Seltsi värbamisstrateegiat

 • Vastutada koolituste toimumise eest

 • Küsida liikmetelt tagasisidet Seltsi tegevuse kohta

 • Hallata mentorlusprogrammi

 

Kontakt: dinalev3007@gmail.com

20220830_174832_edited.jpg

Jana Tammemets

Kommunikatsioonijuht

 • Valmistada ette ja kutsuda kokku juhatuse- ja üldkoosolekuid

 • Arendada Seltsi ühiskondlikku tegevust ja Seltsi maine kujundamist ning vastutada nende eest

 • Hallata Seltsi interneti kodulehekülge

 • Vahendada Seltsi tegevust mõjutavat ning erialast informatsiooni juhatuse liikmete ning Seltsi liikmete vahel

 • Juhtida meedia töögruppi

Kontakt: jana.tammemets1@gmail.com

bottom of page