Juhatus

Hannes Ruusmaa

President

 • Korraldab Seltsi juhatuse igapäevast tööd

 • Jagab tööülesandeid juhatuse liikmete vahel ja kontrollib nende täitmist

 • Valmistab ette ja viib läbi juhatuse ja üldkoosolekuid

 • Esindab Seltsi kõikides Seltsiga seotud õigustehingutes

 • Esindab Seltsi riigi- ja omavalitsusorganites ning teistes organisatsioonides, kellega Selts teeb või kavandab koostööd

 • Sõlmib lepinguid ja kokkuleppeid füüsiliste- ja juriidiliste isikutega, s.h. koostööpartneritega, toetajatega, annetajatega vastavalt juhatuse nõusolekule

 • Jälgib Seltsi liikmetelt põhikirja ja üldkoosolekul või juhatuse poolt neile määratud ülesannete täitmist

 • Delegeerib põhikirjaga või juhatuse poolt määratud ülesandeid teistele Seltsi liikmetele

Kontakt: hannes.ruusmaa@gmail.com

Anella Salmistu

Asepresident

 • Asendada juhatuse presidenti kõigis kohustustes presidendi puudumisel.

 • Koostada ja esitada tegevusaruandeid juhatusele ja üldkoosolekutele ning teistele aruandlust nõudvatele organitele.

 • Sõlmib lepinguid ja kokkuleppeid füüsiliste- ja juriidiliste isikutega, s.h. koostööpartneritega, toetajatega, annetajatega vastavalt juhatuse nõusolekule

 • Vahendada Seltsi liikmete suhtlemist välisorganisatsioonidega.

 • Täidab töögrupi juhi kohustusi juhul, kui nimetatud töögrupile ei leida sügissemestri alguseks sobivat juhikandidaati.

 • Seltsi sisekliima hoidmine ning konfliktide lahendamine.

 • Võtab vajadusel üle töögrupi juhi kohustused kui ei leia sobivat kandidaati.

 

Kontakt: anellasalmistu@gmail.com

Please reload

Tuuliki Pomerants

Kommunikatsioonijuht

 • Valmistada ette ja kutsuda kokku juhatuse- ja üldkoosolekuid.

 • Arendada Seltsi ühiskondlikku tegevust ja Seltsi maine kujundamist ning vastutada nende eest.

 • Hallata Seltsi interneti kodulehekülge.

 • Vahendada Seltsi tegevust mõjutavat ning erialast informatsiooni juhatuse liikmete ning Seltsi liikmete vahel.

Kontakt: tuuliki.pomerants@gmail.com

Analiis Veeremaa

Finantsjuht

 • Korraldada Seltsi majanduslikku tegevust.

 • Jälgida liikmemaksude tasumist ja laekumist ning pidada sellekohast aruandlust.

 • Koostada ja esitada majandusaruandeid juhatusele ja üldkoosolekutele ning teistele aruandlust nõudvatele organitele.

 • Leida Seltsi tegevuse realiseerimiseks vajalikke rahastusallikaid.

 

Kontakt: analiis.veeremaa@gmail.com

Please reload

Bioteaduste Üliõpilaste Selts


Aadress: Riia 23, Tartu 51010, Eesti
E-mail: bysselts@gmail.com
Arveldusarve: Swedbank EE522200221057196814 (saaja: Bioteaduste Üliõpilaste Selts)
Registrikood: 80355504