top of page
  • Bioteaduste Üliõpilaste Selts

Kas RNA on maavälist päritolu?

Hiljutine uurimistöö esitas tõendeid, mis toetavad teooriat, et elu arengule Maal võisid kaasa aidata kosmosest pärit ained. Varasemalt teati juba, et meteoriidid sisaldavad rohkelt orgaanilisi aineid, sealhulgas aminohappeid ja nukleiinhapete komponente. Riboosi ja desoksüriboosi olemasolu aga ei oldud suudetud veel tõestada. Kuna nii riboos kui ka desoksüriboos on vajalikud elutegevuseks, moodustades RNA ja DNA ehitusklotsid, siis nende olemasolu meteoriitides viitaks võimalusele, et maavälised suhkrud osalesid Maal algelise elu tekkel.


DNA on kiri organismi elutegevuse juhistega ning RNA justkui selle kirja mark ning postiljon, mis tähtsat infot edasi kannab ja lõpuks ka vajalike protsessideni toimetab. Siiski on leitud asitõendeid, et RNA arenes enne DNA-d, kuna RNA-l on võime endast ilma abita koopiaid teha ning olla katalüsaatoriks keemilistele reaktsioonidele. Algelise elu teoorias puudub täpne riboosi ajalugu ehk selle tekketingimused on teadmata. Uurimistöö leiud on aidanud tõestada nii suhkrute olemasolu meteoriitides kui ka võimalust, et RNA võis koordineerida elu enne DNA moodustumist.


NASA Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab

Selleks, et meteoriidis leiduvad suhkrud saaksid Maale jõuda, peab toimuma kokkupõrge maapinnaga. Uurimistöös võeti luubi alla kolm meteoriiti ning neis leiduvad suhkrud. Maroko ja Austraalia meteoriitides leidus maavälist riboosi ning teisi bioloogilise tähtsusega suhkruid. Desoksüriboosi ei leidunud üheski uuritud meteoriidis. Selleks, et teha kindlaks, kas suhkrud on maavälist päritolu, mõõdeti neis süsinik-13 kogust, kuna sellist süsinikku leidub enamasti kosmosest leitud orgaanilistes molekulides. Meteoriitide suhkrud olid rohkelt süsinik-13-ga rikastunud. Leitud suhkrute mineraalne sisaldus viitab ka sellele, et need moodustusid nii enne kui pärast meteoriidi enda suurenemist ehk nende sattumine meteoriidi sisse polnud juhuslik.

Uurimistöö tulemused kinnitavad nii RNA teooriat kui ka võimalust, et maavälised kehad aitasid kaasa elu tekkele. Inimesele on see leid tähtis, kuna ajaloo vältel oleme huvitunud oma tekkeloost ning see avastus viib meid sammu võrra lähemale suurele tõele. RNA kui kogu elu alge ehitusbloki riboosi leidumine meteoriitides tähendab, et ka mujal võib olla tänu sellele elu tekkinud. Planeedil, kus leidub vett, happeline keskkond, äikesetormid ja puudub hapnik, saaks elu teket olemasolevate teooriatega ennustada, sest just sellele planeedile võib riboosi sisaldav meteoriit langeda. Kui meie galaktikas on tuhandeid eksoplaneete ning miljardeid galaktikaid, siis kui tõenäoliselt leiaks me elu ka mujal?


Kasutatud allikad:

Crockett, Christopher. “Ribose, a Sugar Needed for Life, Has Been Detected in Meteorites.” Science News, 21 Nov. 2019, https://www.sciencenews.org/article/ribose-sugar-needed-life-has-been-detected-meteorites.

Furukawa, Yoshihiro, et al. “Extraterrestrial Ribose and Other Sugars in Primitive Meteorites.” PNAS, National Academy of Sciences, 13 Nov. 2019, https://www.pnas.org/content/early/2019/11/12/1907169116.

Steigerwald, Bill. “Sugars in Meteorites Gives Clues to Origin of Life.” NASA, NASA, 18 Nov. 2019, https://www.nasa.gov/press-release/goddard/2019/sugars-in-meteorites.

Szostak, Jack. “How Did Life Begin?” Scientific American, 1 June 2018, https://www.scientificamerican.com/article/how-did-life-begin1/.


Autor: Greete Urvak

7 views0 comments

Comments


bottom of page