• BÜS

Molekulaarsed bioteadused - meie uus magistriõppekava

Updated: Jun 30, 2019

Ülikoolis õppimise üks vabadustest on õppekava muutmise protsessis ise sõna saada. Tartu Ülikooli uus Molekulaarsete bioteaduste magistriõppekava on selle vabaduse üks kõige paremaid näiteid ning seda saab võtta kui absoluutset tudengite võitu.


Uus õppekava on tehtud koostöös meie oma seltsi Õppekvaliteedi töögrupiga, esiotsas Kaisa Põhakoga. Sinna on läinud sisse aastaid meiepoolseid küsitlusi, läbirääkimisi ja mõttetööd. Tulemusest on seda ka näha.

Kõige väljapaistvam muutus õppekavas on kindlasti mobiilsuse aken - tudengid saavad teha osa enda magistrist välismaal. Tulevikus on tudengitel ka võimalik koostöös Turu Ülikooliga enda õpingud sooritada nii Soomes kui ka Tartus ning lõpetades saab nii Tartu kui ka Turu Ülikooli diplomi. Läbirääkimised sellise õppekava osas hetkel käivad.

Uus õppekava vähendab ka ainete kordumist ja suurendab ainete mahtusid, mida tudengid kõige rohkem oma tagasisides välja tõid. Magistriõppekavasse on juurde toodud hulgaliselt valikuid - valida saab inimgeneetika ja bioinformaatika; rakendusgeneetika ja -mikrobioloogia; ja molekulaar- ja rakutehnoloogia suuna vahel, mis kõik puudutavad molekulaarsete bioteaduste erinevaid aspekte.


Molekulaarsed bioteadused on geenitehnoloogia bakalaureuse lõpetanud tudengile loogiline haridustee jätk. Küll aga on õppekava suunatud ka laiemale tudengiringile - õppima oodatakse loodusteaduste erialadelt nii TLÜ, TTÜ, kui ka maaülikooli tudengeid. Selleks saavad tudengid sooritada kandideerimisel erialakatse.


Bioteaduste Üliõpilaste Selts ootab kõiki Molekulaarsete bioteaduste üliõpilasi ka enda ridadesse - koos saame mõnusalt aega veeta, teadust ka väljapoole ülikooli jagada ja ülikooli veel paremaks teha.


Tutvu uue õppekavaga siin. :)

193 views

Bioteaduste Üliõpilaste Selts


Aadress: Riia 23, Tartu 51010, Eesti
E-mail: bysselts@gmail.com
Arveldusarve: Swedbank EE522200221057196814 (saaja: Bioteaduste Üliõpilaste Selts)
Registrikood: 80355504