top of page
  • Bioteaduste Üliõpilaste Selts

Teadlased teevad ettepaneku ajutiselt peatada ülemaailmselt embrüote genoomi muundamise


26. novembril 2018 kuulutas Hiina biofüüsik He Jiankui välja esimeste laste sünni, kelle embrüos oli genoomi muudetud. He eksperimendi eesmärgiks oli lastes teatud geeni välja lülitamisega tekitada (ka loomulikult esinevat) haruldast mutatsiooni, mis kaitseb inimest HIV vastu. Kui esmapilgul võib tunduda, et tegemist on üsna süütu eksperimendiga, siis tegelikult oli tegemist äärmiselt vastutustundetu ettevõtmisega. Teadlastel ei ole veel piisavaid teadmisi selleks, et viia läbi nii täpseid geenmuundamisi, mis tähendab, et me ei saa kindlad olla selles, et laste ülejäänud genoom jääb muutumatuks. Seega on võimalik, et taoliste katsete korral jäävad laste eluks vajalikud füsioloogilised protsessid tahtmatute mutatsioonide tõttu häirituks, mis võib lastes kaasa tuua ootamatuid ning parandamatuid defekte.

He eksperimendi mõistsid ühtselt hukka suurem osa kogu teadusmaailmast ning selleks, et saata selge sõnum kõigile isepäisetele teadlastele, et ükski geneetiliselt muundatud lapse sünniga lõppev eksperiment ei ole vastuvõetav, tegid maailma juhtivad teadlased ettepaneku ajutiselt määramata ajaks keelata kõik katsed, mis on seotud embrüote genoomide muundamisega. Kuigi ettepanek leidis tippteadlaste seas palju positiivset vastukaja, on ka hulganisti neid, kes usuvad, et selline lähenemine pidurdab teaduslikku arengut ning potentsiaalselt tulevikus geeniteraapiale usaldusväärse kasutuse leidmist. Olenemata juhtumist on teadlased andnud mõista, et inimkond ei tohiks rutata liiga ette ning sekkuda millessegi, millest me veel täielikult aru ei saa.


Mis oleks Sinu arvates õige lahendus olukorrale?


Autor: Siim-Silver Sepp

2 views0 comments

Commentaires


bottom of page