top of page

BÜS viib tulevased bioteadlased maailma tipptasemele!

MTÜ Bioteaduste Üliõpilaste Selts (BÜS) on organisatsioon, mis asutati 5. aprillil 2013 grupi geenitehnoloogide poolt.  Algselt olid seltsi eesmärkideks luua bioteadusi õppivate tudengite seas kogukonnatunne ning arendada bioteaduste õppekavasid ja nende õppekavade üliõpilasi. Tänasel päeval tegeletakse aktiivselt ka teaduse populariseerimise ning keskkonnateadlikkuse suurendamisega.


Seltsi liikmeteks on bioteaduste õppekavade tudengid erinevatelt õppeastmetelt ning erialadelt.

Team work

TÖÖGRUPID

BÜSi missiooni ja visiooni täide viimiseks on seltsis loodud 8 töögruppi: teaduse populariseerimise, hariduse, tugitudengite, bioettevõtluse, õppekvaliteedi, sotsiaalürituste, keskkonna ja sponsorluse töögrupp

Adult Students

LIIKMELE

BÜSi liikmeks võivad olla bioteaduste erialade üliõpilased ja vilistlased. Liige saab võtta osa erinevatest üritustest ning rääkida kaasa seltsi tegevuse kujundamises. 

Modern Work Space

JUHATUS

BÜSi igapäevatööd juhib juhatus, mis valitakse seltsi kevadisel üldkoosolekul. 2023/2024 aasta BÜSi juhatusse kuuluvad president, partnerlussuhete juht, finantsjuht, personalijuht ning kommunikatsioonijuht.

INSTAGRAM

bottom of page