top of page


MTÜ Bioteaduste Üliõpilaste Selts (BÜS) asutati 5. aprillil 2013 grupi geenitehnoloogide poolt. Nende eesmärkideks oli luua bioteaduste bakalaureuse ja magistriastme erialade üliõpilaste seas kogukonnatunne ning arendada bioteaduste õppekavasid ning nende õppekavade üliõpilasi.


Nüüd on liikmeteks nii biolooge kui ka ökolooge ning iga õppeastme üliõpilasi (bakalaureusetudengeid, magistrante ja doktorante). 

Asutajad: Marliin Koolmeister, Mikk Tooming, Triin Truu, Julia Koskar, Karl Annusver, Rain Hindrimäe, Kristi Reispass, Ingrem Metsik

Tudengiorganisatsioonina koondame enda alla Tartu Ülikoolis õppivaid loodusteaduste valdkonna tudengeid. Töötame selle nimel, et viia tulevased bioteadlased maailma tipptasemele!

Nagu eespool mainitud, kasvas BÜS välja soovist tuua bioteadusi õppivaid üliõpilasi kokku ning rääkida kaasa oma erialade õppe- ja teadustöö arendamises. Lisaks tegeleme ka teaduse ja teaduspõhise mõtlemise populariseerimisega. Seeläbi loome noortele teadlastele arenemisvõimaluse oma valdkonnas ning avatud võrgustikku tulevaste ning praeguste Eesti tippteadlaste vahel. 

AJALUGU

TEGEVUS

bottom of page