top of page

Revisjonikomisjon

BÜSi tegevust kontrollib vähemalt kaheliikmeline revisjonikomisjon, kes 

 valitakse seltsi üldkoosolekul kaheks aastaks. Revisjonikomisjoni liikmeks ei tohi olla BÜSi juhatuse liige ega töögrupi juht.

Revisjonikomisjon jälgib, et seltsi tegevus oleks õiguspärane, läbipaistev ja kooskõlas seltsi dokumentidega. Lisaks hoiab silma peal finantsilistel tehingutel ning jätkusuutlikul rahaliste vahendite kasutamisel.

Praeguse revisjonikomisjoni ametiaeg kestab 31. maini 2023

Allalaaditud fail.png

Kaisa Põhako

...

​Kontakt: kaisa.pohako@gmail.com

Allalaaditud fail.png

Anella Salmistu

...

Kontakt: anellasalmistu@gmail.com

Allalaaditud fail.png

Lilian Kadaja-Saarepuu

...

​Kontakt: Lilian.Kadaja@ut.ee

Varasemad revisjonikomisjoni koosseisud

  • Toivo Maimets ja Kaisa Põhako (1. juuni 2019 - 31. mai 2021)

  • Toivo Maimets ja Triin Truu (... - 31. mai 2019) - siin peab alguskuupäeva üle vaatama!

  • ??? kas keegi ole enne veel???

  • Toivo on igatahes aegade algusest olnud!

 

bottom of page