TÖÖGRUPID

BÜSis on võimalik kaasa lüüa kaheksa erinevas töögrupi töös. Töögruppide täpsemad kirjeldused, eesmärgid ja tegevused on leitavad altpoolt.

 

Töögrupi tööd koordineerib töögrupi juht, kes üheskoos juhatuse ning töögrupi liikmetega paneb paika tegevusplaani ning töögrupi aasta eesmärgid.

TUGITUDENGITE TÖÖGRUPP

_edited_edited.jpg

Töögrupi juht:

Eesmärgid: Aidata geenitehnoloogia ja bioloogia bakalaureuse esmakursuslastel ülikooliellu sisse elada.

Tegevused: Tugitudeng on vanema kursuse tudeng (mitte 1. kursus). Jagame esmakursuslased tugitudengite vahel ära väikesematesse gruppidesse (olenevalt palju esmakursuslasi vastu on võetud, grupis tavaliselt 3-5 inimest). Abistame esmakursuslasi tekkivate küsimustega, julgustame üritustest osa võtma, jagame õppematerjale ja muid elutarkusi, mis võivad tudengile kasuks tulla

Kontakt:

PERSONALI TÖÖGRUPP

büs 1 - Di Le.jpg

Töögrupi juht: Dina Levit

Eesmärgid: Soovime muuta ülikoolis õppimise ja seltsis olemise lõbusamaks, huvitavate ürituste kaudu liikmeid harida ning välistada selle, et keegi seltsis tunneks end üksikuna või väljajäetuna.
 

Tegevused:  Liikmehalduse eest vastutamine ja erinevate ürituste (saunaõhtud, lauamänguõhtud, jõulupidu jms) korraldamine. Teeme kindlaks, millist tüüpi üritustest liikmed huvituvad, paneme paika aja ja koha ning teeme need teoks!

Kontakt: dinalev3007@gmail.com

PARTNERLUSSUHETE TÖÖGRUPP

143609289_3755430667829647_5274685099768

Töögrupi juht: Carolin Kuuskmäe

Eesmärgid: Leida BÜSi tegevusele (rahalist) toetust. Samuti arendame ka BÜSi liikmete teadmisi sponsorite ja rahastuse hankimise osas.

 

Tegevused:  Aktiivne sponsorite otsimine nii ühekordsetele kui ka traditsiooniliselt toimuvatele üritustele. Lisaks veel erinevate meenete/kingituste hankimine, "BÜSikas ei nälgi" slogani elluviimine ning erinevate koolituste organiseerimine

Kontakt: carolin.k12@gmail.com

KESKKONNA TÖÖGRUPP

IMG_1709.JPG

Töögrupi juht: Ilona Tamm

Eesmärgid: Muudame seltsi keskkonnasõbralikumaks ja arendame keskkonnateadlikkust nii liikmete seas kui ka ühiskonnas.

Tegevused: Korraldame matku, töötubasid, filmiõhtuid, koristustalguid, teemaõhtuid jm nii seltsi liikmetele kui ka avalike üritustena. Teeme koostööd teiste tudengiorganisatsioonidega, et jagada kogemusi ja ideid keskkonnateadlikkuse arendamiseks ning korraldame koos üritusi.

Kontakt: ilona.tamm@ut.ee

HARIDUSE TÖÖGRUPP

87883196_2879426635482742_72544505031347

Töögrupi juht: Katariina Kordemets

Eesmärgid: Äratada gümnasistides geneetika vastu huvi ning populariseerida bioteaduste erialasid. Tuua esile teaduse olulisust ühiskonnas

Tegevused: Korraldame ja viime läbi geneetika teemalisi töötubasid erinevatele Eesti gümnaasiumidele. Koostame koolikülastusteks erinevaid loenguid aktuaalsetel teadusteemadel ning käime nende loengutega koolides esinemas. Kirjutame populaarteaduslikke blogipostitusi/ uudiseid.

Kontakt: katariina.kordemets@gmail.com

TEADUSE POPULARISEERIMISE TÖÖGRUPP

82793490_979917915715933_526174429093298

Töögrupi juht: Juhan Pikamäe

Eesmärgid: Tutvustame teaduse olulisust laiemale avalikkusele.


Tegevused: Korraldame teadusteemalisi ettevõtmisi ja üritusi ülikoolis – seminare, kaminaõhtuid õppejõududega, filmiõhtuid. Samuti tutvustame koolides bioloogia ja geenitehnoloogia õppekava. Teeme koostööd teiste üliõpilasorganisatsioonidega. Genereerime uusi ideid, kuidas saaks inimeste huvi teaduse vastu suurendada!

Kontakt: juhanpe@gmail.com

80668839_2511959792410109_10885186546869

ÕPPEKVALITEEDI TÖÖGRUPP

Töögrupi juht: Merilin Radvilavičius

Eesmärgid: Meie eesmärgid puudutavad eelkõige õppekavasid ja õpirännet, kuid tegeleme kõigega, mis puudutab õppekvaliteeti. Meie eesmärkideks on luua rohkem ja kvaliteetsemaid võimalusi tudengitele välismaale õppima minemiseks nii vahetusüliõpilasena kui ka terveks magistriks/doktorantuuriks. Tahame muuta tudengitele välismaal õppimise võimalust kättesaadavamaks ja ka kasulikumaks. Soovime muuta bioteaduste õppekavad tudengisõbralikumaks ja kvaliteetsemaks. 
 

Tegevused: Otsime TÜMRI-le juurde partnerülikoole ja tutvustame tudengitele ka teisi õpirände võimalusi. Räägime aktiivselt kaasa õppekvaliteedi teemadel instituudis, valdkonnas ja ülikoolis. Samuti kogume informatsiooni välismaal õppinud tudengitelt, et seda teistele eeskujuks tuua ja kandideerimisel või ülikooli valikul kasutada. Teeme tihedalt koostööd programmijuhiga, et kõik bioteaduste üliõpilased saaksid omandada kvaliteetse ja tipptasemel hariduse.

Kontakt: merilin.radvilavicius@gmail.com

IMG_1725.JPG

BIOETTEVÕTLUSE TÖÖGRUPP

Töögrupi juht: Johan Gustav Jõeaas

Eesmärgid: Meie eesmärgiks on välja arendada suhtlusvõrgustik eesti biotehnoloogia ettevõtete ja bioteaduste tudengite vahel. Soovime panustada tudengite erialaste oskuste, kriitilise mõtlemisvõime ja meeskonnatöö oskuste paranemisse. Püüame luua meetodid ettevõtlusoskuste arendamiseks bioteaduste tudengite seas.
 
Tegevused: Eesmärkide elluviimiseks loome kontakte eesti biotehnoloogia ettevõtetega. Seejärel on meeskonna üheks suuremaks projektiks koostöös ettevõtetega korraldada tudengitele võistlus, mille käigus saaksid tudengid enda erialased teadmised proovile panna just ettevõtetest välja pakutud probleemide lahendamisel. Lisaks püüame alustada huvitavate külastuste ja ekskursioonidega ettevõtetesse.

Kontakt: joeaasjohangustav@gmail.com

IMG_1722_edited.jpg

MEEDIA TÖÖGRUPP

Töögrupi juht: Tuuliki Pomerants

Eesmärgid: Meie töögrupi eesmärgiks on välja arendada ja hoida väliskuvandit BÜSi erinevates suhtlusvõrgustikes. Lisaks anda liikmetele oskusi kommunikatsiooni ja disaini valdkonnas.


Tegevused: Põhitegevuseks on BÜSi sotsiaalmeediasse sisu loomine ja ürituste reklaamimine. Liikmed tegelevad ka BÜSi blogi ja kodulehe arendamisega.

Kontakt: tuuliki.pomerants@gmail.com