TÖÖGRUPID

BÜSis on võimalik kaasa lüüa kaheksas erinevas töögrupis. Töögruppide täpsemad kirjeldused, eesmärgid ja tegevused on leitavad altpoolt.

 

Töögrupi tööd koordineerib töögrupi juht, kes üheskoos juhatuse ning töögrupi liikmetega paneb paika tegevusplaani ning töögrupi aasta eesmärgid.

PERSONALI TÖÖGRUPP

DSC_0036.jpg

Töögrupi juht: Dina Levit

Eesmärgid: Soovime muuta ülikoolis õppimise ja seltsis olemise lõbusamaks, huvitavate ürituste kaudu liikmeid harida ning välistada selle, et keegi seltsis tunneks end üksikuna või väljajäetuna.
 

Tegevused:  Liikmehalduse eest vastutamine ja erinevate ürituste (saunaõhtud, lauamänguõhtud, jõulupidu jms) korraldamine. Teeme kindlaks, millist tüüpi üritustest liikmed huvituvad, paneme paika aja ja koha ning teeme need teoks!

Kontakt: dinalev3007@gmail.com

PARTNERLUSSUHETE TÖÖGRUPP

DSC_0033.jpg

Töögrupi juht: Carolin Kuuskmäe

Eesmärgid: Leida BÜSile koostööpartnereid ja tegevustele toetajaid. Samuti arendada BÜSi liikmete teadmisi toetajate hankimise ja projektide kirjutamises osas.

 

Tegevused: Aktiivne toetajate leidmine BÜSi üritustele ja ka muudele tegevustele. Partnerite leidmine ja nendega suhtlemine. Töögrupi tegevusega seotud koolituste ja ürituste organiseerimine.

Kontakt: carolin.k12@gmail.com

KESKKONNA TÖÖGRUPP

fullsizeoutput_4517.jpg

Töögrupi juht: Ilona Tamm

Eesmärgid: Muudame seltsi keskkonnasõbralikumaks ja arendame keskkonnateadlikkust nii liikmete seas kui ka ühiskonnas.

Tegevused: Korraldame matku, töötubasid, filmiõhtuid, koristustalguid, teemaõhtuid jm nii seltsi liikmetele kui ka avalike üritustena. Teeme koostööd teiste tudengiorganisatsioonidega, et jagada kogemusi ja ideid keskkonnateadlikkuse arendamiseks ning korraldame koos üritusi.

Kontakt: ilona.tamm@ut.ee

HARIDUSE TÖÖGRUPP

fullsizeoutput_4525.jpg

Töögrupi juht: Katariina Kordemets

Eesmärgid: Äratada gümnasistides geneetika vastu huvi ning populariseerida bioteaduste erialasid. Tuua esile teaduse olulisust ühiskonnas

Tegevused: Korraldame ja viime läbi geneetika teemalisi töötubasid erinevatele Eesti gümnaasiumidele. Koostame koolikülastusteks erinevaid loenguid aktuaalsetel teadusteemadel ning käime nende loengutega koolides esinemas. Kirjutame populaarteaduslikke blogipostitusi/ uudiseid.

Kontakt: katariina.kordemets@gmail.com

TEADUSE POPULARISEERIMISE TÖÖGRUPP

fullsizeoutput_4527.jpg

Töögrupi juht: Juhan Pikamäe

Eesmärgid: Tutvustame teaduse olulisust laiemale avalikkusele.


Tegevused: Korraldame teadusteemalisi ettevõtmisi ja üritusi ülikoolis – seminare, kaminaõhtuid õppejõududega, filmiõhtuid. Samuti tutvustame koolides bioloogia ja geenitehnoloogia õppekava. Teeme koostööd teiste üliõpilasorganisatsioonidega. Genereerime uusi ideid, kuidas saaks inimeste huvi teaduse vastu suurendada!

Kontakt: juhanpe@gmail.com

ÕPPEKVALITEEDI TÖÖGRUPP

Töögrupi juht: Jakob Mäeots

Õppekvaliteedi töögrupi sihiks on teha tudengite hääl kõlavaks selles osas, mis puudutab bioloogia ja geenitehnoloogia õppekavu. Aastati tegevused varieeruvad, ent kindlasti leiab oma koha õppejõudude kaminaõhtu, loodusteaduste õppekavasid tutvustav “Bioloogiaõppuri Starterpack” ja mõni akadeemilise sisuga projekt (eelmisel aastal tehti video tagasisidestamise teemal). Sel aastal on suure fookuse all ÖMIga koostöö arendamine, õppekavade analüüsimine ja kõrghariduse olemuse sügavam lahtimõtestamine. Antud töögrupis saab esmased kokkupuuted ülikooli akadeemilise poole telgitagustega.

Kontakt: jakob.maeots@gmail.com

BIOETTEVÕTLUSE TÖÖGRUPP

fullsizeoutput_4509.jpg

Töögrupi juht: Triin Veinberg

Eesmärgid: Arendada välja suhtlusvõrgustik bioteaduste tudengite ja bioettevõtete vahel. Aitame tudengitel luua väärtuslikke suhteid teadusmaastikul, tutvume tulevaste töö- ja praktikakoha võimalustega ning panustame kriitilise mõtlemise ja meeskonnatöö oskuste arendamisse.

Tegevused: Eesmärkide elluviimiseks loome kontakte eesti biotehnoloogia ettevõtetega, korraldame loodussõbralikke töötubasid, bioinnovaatilisi üritusi, karjääripäevi ning külastame erinevaid ettevõtteid.

Kontakt: Triin.veinberg155@gmail.com

MEEDIA TÖÖGRUPP

fullsizeoutput_4511.jpg

Töögrupi juht: Tuuliki Pomerants

Eesmärgid: Meie töögrupi eesmärgiks on välja arendada ja hoida väliskuvandit BÜSi erinevates suhtlusvõrgustikes. Lisaks anda liikmetele oskusi kommunikatsiooni ja disaini valdkonnas.


Tegevused: BÜSi sotsiaalmeediasse sisu loomine ja ürituste reklaamimine. Liikmed tegelevad ka BÜSi blogi ja kodulehe arendamisega.

Kontakt: tuuliki.pomerants@gmail.com