Töögrupid

Töögruppidega liitumise soovist saad märku anda liikmeavaldusel. 
Kui juba oled BÜSi liige, kirjuta töögrupi juhile facebookis või meilitsi. 

Tugitudengite töögrupp

Eesmärgid: Aidata geenitehnoloogia ja bioloogia bakalaureuse esmakursuslastel ülikooliellu sisse elada.

Tegevused: Tugitudeng on vanema kursuse tudeng (mitte 1. kursus). Jagame esmakursuslased tugitudengite vahel ära väikesematesse gruppidesse (olenevalt palju esmakursuslasi vastu on võetud, grupis tavaliselt 3-5 inimest). Abistame esmakursuslasi tekkivate küsimustega, julgustame üritustest osa võtma, jagame õppematerjale ja muid elutarkusi, mis võivad tudengile kasuks tulla.
 

Töögrupi juht: Annaliisa Vask

annaliisavask@gmail.com

Sotsiaalüritused

Eesmärgid: Soovime muuta ülikoolis õppimise ja seltsis olemise lõbusamaks, huvitavate ürituste kaudu liikmeid harida ning välistada selle, et keegi seltsis tunneks end üksikuna või väljajäetuna.
 

Tegevused:  Liikmehalduse eest vastutamine ja erinevate ürituste (saunaõhtud, lauamänguõhtud, jõulupidu jms) korraldamine. Teeme kindlaks, millist tüüpi üritustest liikmed huvituvad, paneme paika aja ja koha ning teeme need teoks!
 

Töögrupi juht: Helen Parik

parik.helen@gmail.com

Bioettevõtluse töögrupp

Eesmärgid: Meie eesmärgiks on välja arendada suhtlusvõrgustik eesti biotehnoloogia ettevõtete ja bioteaduste tudengite vahel. Soovime panustada tudengite erialaste oskuste, kriitilise mõtlemisvõime ja meeskonnatöö oskuste paranemisse. Püüame luua meetodid ettevõtlusoskuste arendamiseks bioteaduste tudengite seas.
 

Tegevused: Eesmärkide elluviimiseks loome kontakte eesti biotehnoloogia ettevõtetega. Seejärel on meeskonna üheks suuremaks projektiks koostöös ettevõtetega korraldada tudengitele võistlus, mille käigus saaksid tudengid enda erialased teadmised proovile panna just ettevõtetest välja pakutud probleemide lahendamisel. Lisaks püüame alustada huvitavate külastuste ja ekskursioonidega ettevõtetesse.
 

Töögrupi juht: Johan Gustav Jõeaas

joeaasjohangustav@gmail.com

Sponsorluse töögrupp

Eesmärgid: Leida BÜSi tegevusele (rahalist) toetust. Samuti arendame ka BÜSi liikmete teadmisi sponsorite ja rahastuse hankimise osas.

 

Tegevused:  Aktiivne sponsorite otsimine nii ühekordsetele kui ka traditsiooniliselt toimuvatele üritustele. Lisaks veel erinevate meenete/kingituste hankimine, "BÜSikas ei nälgi" slogani elluviimine ning erinevate koolituste organiseerimne

 

Töögrupi juhib Juhtkond

Please reload

Õppekvaliteedi töögrupp

Eesmärgid: Meie eesmärgid puudutavad eelkõige õppekavasid ja õpirännet, kuid tegeleme kõigega, mis puudutab õppekvaliteeti. Meie eesmärkideks on luua rohkem ja kvaliteetsemaid võimalusi tudengitele välismaale õppima minemiseks nii vahetusüliõpilasena kui ka terveks magistriks/doktorantuuriks. Tahame muuta tudengitele välismaal õppimise võimalust kättesaadavamaks ja ka kasulikumaks. Soovime muuta bioteaduste õppekavad tudengisõbralikumaks ja kvaliteetsemaks. 
 

Tegevused: Otsime TÜMRI-le juurde partnerülikoole ja tutvustame tudengitele ka teisi õpirände võimalusi. Räägime aktiivselt kaasa õppekvaliteedi teemadel instituudis, valdkonnas ja ülikoolis. Samuti kogume informatsiooni välismaal õppinud tudengitelt, et seda teistele eeskujuks tuua ja kandideerimisel või ülikooli valikul kasutada. Teeme tihedalt koostööd programmijuhiga, et kõik bioteaduste üliõpilased saaksid omandada kvaliteetse ja tipptasemel hariduse.

 

Töögrupi juht: Andrea Jõesaar

andrea.joesaar@ut.ee

Teaduse populariseerimise töögrupp

Eesmärgid: Tutvustame teaduse olulisust laiemale avalikkusele.


Tegevused: Korraldame teadusteemalisi ettevõtmisi ja üritusi ülikoolis – seminare, kaminaõhtuid õppejõududega, filmiõhtuid. Samuti tutvustame koolides bioloogia ja geenitehnoloogia õppekava. Teeme koostööd teiste üliõpilasorganisatsioonidega. Genereerime uusi ideid, kuidas saaks inimeste huvi teaduse vastu suurendada!


Töögrupi juht: Andres Reintam

andresreintam@gmail.com

Hariduse töögrupp

Eesmärgid: Äratada gümnasistides geneetika vastu huvi ning populariseerida bioteaduste erialasid. Tuua esile teaduse olulisust ühiskonnas

Tegevused: Korraldame ja viime läbi geneetika teemalisi töötubasid erinevatele Eesti gümnaasiumidele. Koostame koolikülastusteks erinevaid loenguid aktuaalsetel teadusteemadel ning käime nende loengutega koolides esinemas. Kirjutame populaarteaduslikke blogipostitusi/ uudiseid.

Töögrupi juht: Laura Liivand

lauraliivand@gmail.com

Keskkonna töögrupp

Eesmärgid: Muudame seltsi keskkonnasõbralikumaks ja tõstame keskkonnateadlikkust nii liikmete seas kui ka ühiskonnas.

Tegevused: Korraldame matku, töötubasid, filmiõhtuid, koristustalguid, teemaõhtuid jm nii seltsi liikmetele kui ka avalike üritustena. Teeme koostööd teiste tudengiorganisatsioonidega, et jagada kogemusi ja ideid keskkonnateadlikkuse tõstmiseks ning korraldame koos üritusi.

Töögrupi juht: Ilona Tamm

ilona.tamm@ut.ee

Please reload

Bioteaduste Üliõpilaste Selts


Aadress: Riia 23, Tartu 51010, Eesti
E-mail: bysselts@gmail.com
Arveldusarve: Swedbank EE522200221057196814 (saaja: Bioteaduste Üliõpilaste Selts)
Registrikood: 80355504