top of page

TÖÖGRUPID

BÜSis on võimalik kaasa lüüa kaheksas erinevas töögrupis. Töögruppide täpsemad kirjeldused, eesmärgid ja tegevused on leitavad altpoolt.

 

Töögrupi tööd koordineerib töögrupi juht, kes üheskoos juhatuse ning töögrupi liikmetega paneb paika tegevusplaani ning töögrupi aasta eesmärgid.

SOTSIAALÜRITUSTE TÖÖGRUPP

IMG_4392.jpg

Töögrupi juht: Marilin Poogen

Eesmärgid: Soovime muuta ülikoolis õppimise ja seltsis olemise lõbusamaks, huvitavate ürituste kaudu liikmeid harida ning välistada selle, et keegi seltsis tunneks end üksikuna või väljajäetuna.
 

Tegevused:  Liikmehalduse eest vastutamine ja erinevate ürituste (saunaõhtud, lauamänguõhtud, jõulupidu jms) korraldamine. Teeme kindlaks, millist tüüpi üritustest liikmed huvituvad, paneme paika aja ja koha ning teeme need teoks!

Kontakt: sotsuritused@bys.ee

PARTNERLUSSUHETE TÖÖGRUPP

Ilona Kütt-2.jpg

Töögrupi juht: Ilona Kütt

Eesmärgid: Leida BÜSile ettevõtete ja organisatsioonide hulgast uusi koostööpartnereid ja sponsoreid. Hoida häid sidemeid meie praeguste toetajatega. Õpetada liikmetele turunduse aluseid, MTÜ ja ettevõtluse toimist, projektide kirjutamist ja ühtlasi ka nende elluviimist. Koolitada liikmeid julgeteks läbirääkijateks, headeks sõnaseadjateks ja initsiatiivikateks noorteks!

Tegevused: Tegeleme sponsorite ja rahastuse leidmisega. Otsime toetajaid konkreetsete ürituste ja projektide jaoks ning loome ka pikaajalisi partnerlussuhteid. Arendame ettevõtetega uusi koostöövõimalusi ja viime ellu ühisüritusi. Koostöö sponsoritega tähendab ka sotsiaalmeedia sisuloome kureerimist.

Kontakt: partnerlussuhted@bys.ee

KESKKONNA TÖÖGRUPP

DSC_0763_1.jpg

Töögrupi juht: Ursula Pajumäe

Eesmärgid: Keskkonna töögrupi peamine ülesanne on suurendada seltsi liikmete ja avalikkuse keskkonnateadlikust. Tähtsaim ülesanne on läbi viia iga-aastane keskkonnanädal.

 

Tegevused: Korraldame ja osaleme keskkonnateadlikust suurendavatel üritustel nagu seminarid, koolitused, koristustalgud, matkad ja filmiõhtud. Teeme koostööd teiste (tudengi)organisatsioonidega ürituste korraldamisel ning jagame oma teadmisi keskkonna teemadel. Lisaks osaleme ka ise teiste poolt tehtud harivatel üritustel.

Kontakt: keskkond@bys.ee

HARIDUSE TÖÖGRUPP

20220830_172710.jpg

Töögrupi juht: Agnes Vaht

Eesmärgid: Äratada gümnaasiumiõpilastes huvi geneetika ning Tartu Ülikooli bioteaduste erialade vastu, tuua esile teaduse olulisust ühiskonnas ja võidelda pseudoteadusega.

Tegevused: Käime Eesti gümnaasiumites andmas huvitavaid loenguid bioteaduste teemal ning korraldame kord aastas Tartus geneetika õppepäevi. Kirjutame BÜS-i blogisse põnevaid populaarteaduslikke artikleid.

Kontakt: haridus@bys.ee

ÕPPEKVALITEEDI TÖÖGRUPP

IMG_20230907_190006.jpg

Töögrupi juht: Elisabeth Undrits

Õppekvaliteedi töögrupi eesmärgiks on teha tudengite hääl kõlavaks selles, mis puudutab geenitehnoloogia ja bioloogia õppekavasid. Aastati tegevused varieeruvad, kuid korduma on jäänud bioteaduste õppekavasid tutvustav “Bioloogiaõppuri Starterpack” ja õppejõudude kaminaõhtu. Sel aastal on fookuses geenitehnoloogia õppekava reform, õpirändeks partnerülikoolide otsimine ja kaastudengite õppimise kergendamine (abimaterjalid, õppeassistent jne). Antud töögrupis saab esmased kokkupuuted ülikooli akadeemilise poole telgitagustega.

Kontakt: oppekvaliteet@bys.ee

IMG_8563.jpg
IMG_8408.jpg

TEADUSE POPULARISEERIMISE TÖÖGRUPP

Töögrupi juhid: Marleen Kask ja Irene Roots (Urd)

Eesmärgid: Tutvustada teaduse olulisust ja teaduslikku mõtteviisi nii tudengite kui ka laiema avalikkuse seas.

 

Tegevused: Kirjutame BÜS-i blogisse teadusteemalisi postitusi, korraldame filmi- ja vestlusõhtuid ning tegeleme BÜS-i podcastiga.

Kontakt: teaduspop@bys.ee

BIOETTEVÕTLUSE TÖÖGRUPP

IMG_0126.jpg

Töögrupi juht: Alissa Kazmin

Eesmärgid: Arendada välja suhtlusvõrgustik bioteaduste tudengite ja bioettevõtete vahel. Aitame tudengitel luua väärtuslikke suhteid teadusmaastikul, tutvume tulevaste töö- ja praktikakoha võimalustega ning panustame kriitilise mõtlemise ja meeskonnatöö oskuste arendamisse.

Tegevused: Eesmärkide elluviimiseks loome kontakte eesti biotehnoloogia ettevõtetega, korraldame loodussõbralikke töötubasid, bioinnovaatilisi üritusi, karjääripäevi ning külastame erinevaid ettevõtteid.

Kontakt: bioettevotlus.bys@gmail.com

MEEDIA TÖÖGRUPP

392936759_2687855794701051_6175043558819600897_n.jpg

Töögrupi juht: Kaie Mariette Kruus

Eesmärgid: Meie töögrupi eesmärgiks on välja arendada ja hoida väliskuvandit BÜSi erinevates suhtlusvõrgustikes. Lisaks anda liikmetele oskusi kommunikatsiooni ja disaini valdkonnas.


Tegevused: BÜSi sotsiaalmeediasse sisu loomine ja ürituste reklaamimine. Liikmed tegelevad ka BÜSi blogi ja kodulehe arendamisega.

Kontakt: kaie.m.kruus@gmail.com

bottom of page