Töögrupid

Tugitudengite töögrupp

Eesmärgid: Aidata geenitehnoloogia ja bioloogia bakalaureuse esmakursuslastel ülikooliellu sisse elada.

Tegevused: Tugitudeng on vanema kursuse tudeng (mitte 1. kursus). Jagame esmakursuslased tugitudengite vahel ära väikesematesse gruppidesse (olenevalt palju esmakursuslasi vastu on võetud, grupis tavaliselt 3-5 inimest). Abistame esmakursuslasi tekkivate küsimustega, julgustame üritustest osa võtma, jagame õppematerjale ja muid elutarkusi, mis võivad tudengile kasuks tulla.
 

Töögrupi juht: Lee Vaalma

vaalma.lee@hotmail.com

Sotsiaalüritused

Eesmärgid: Soovime muuta ülikoolis õppimise ja seltsis olemise lõbusamaks, huvitavate ürituste kaudu liikmeid harida ning välistada selle, et keegi seltsis tunneks end üksikuna või väljajäetuna.
 

Tegevused:  Liikmehalduse eest vastutamine ja erinevate ürituste (saunaõhtud, lauamänguõhtud, jõulupidu jms) korraldamine. Teeme kindlaks, millist tüüpi üritustest liikmed huvituvad, paneme paika aja ja koha ning teeme need teoks!
 

Bioettevõtluse töögrupp

Eesmärgid: Meie eesmärgiks on välja arendada suhtlusvõrgustik eesti biotehnoloogia ettevõtete ja bioteaduste tudengite vahel. Soovime panustada tudengite erialaste oskuste, kriitilise mõtlemisvõime ja meeskonnatöö oskuste paranemisse. Püüame luua meetodid ettevõtlusoskuste arendamiseks bioteaduste tudengite seas.
 

Tegevused: Eesmärkide elluviimiseks loome kontakte eesti biotehnoloogia ettevõtetega. Seejärel on meeskonna üheks suuremaks projektiks koostöös ettevõtetega korraldada tudengitele võistlus, mille käigus saaksid tudengid enda erialased teadmised proovile panna just ettevõtetest välja pakutud probleemide lahendamisel. Lisaks püüame alustada huvitavate külastuste ja ekskursioonidega ettevõtetesse.
 

Töögrupi juht: Aneth Lvovs

anethlvovs@gmail.com

Sponsorluse töögrupp

Eesmärgid: Leida BÜSi tegevusele (rahalist) toetust. Samuti arendame ka BÜSi liikmete teadmisi sponsorite ja rahastuse hankimise osas.

 

Tegevused:  Aktiivne sponsorite otsimine nii ühekordsetele kui ka traditsiooniliselt toimuvatele üritustele. Lisaks veel erinevate meenete/kingituste hankimine, "BÜSikas ei nälgi" slogani elluviimine ning erinevate koolituste organiseerimne

 

Töögrupi juht: Anella Salmistu

anellasalmistu@gmail.com

Please reload

Õppekvaliteedi töögrupp

Eesmärgid: Meie eesmärkideks on luua rohkem ja kvaliteetsemaid võimalusi tudengitele välismaale õppima minemiseks nii vahetusüliõpilasena kui ka terveks magistriks/doktorantuuriks, samuti edastame tudengitele informatsiooni praktikavõimaluste ja suvekoolide kohta. Tahame muuta tudengitele välismaal õppimise võimalust kättesaadavamaks ja ka kasulikumaks.
 

Tegevused: Otsime TÜMRI-le juurde partnerülikoole ja tutvustame tudengitele ka teisi õpirände võimalusi. Edastame tudengitele informatsiooni suvekoolidest ja praktikavõimalustest välismaal. Samuti kogume informatsiooni välismaal õppinud tudengitelt, et seda teistele eeskujuks tuua ja kandideerimisel või ülikooli valikul kasutada. Tegeleme ka erinevate rahastusvõimaluste leidmisega. NB! Grupiliikmete seas on ka ise välismaal õppinud tudengeid, kes annavad head nõu teistelegi. Kogu informatsioon käib esmajoones läbi töögrupi liikmete, kus valitakse sobiv ja kasulik välja ja edastatakse ka teistele.
 

Töögrupi juht: Andrea Jõesaar

andrea.joesaar@gmail.com

Teaduse populariseerimise töögrupp

Eesmärgid: Tutvustame teaduse olulisust laiemale avalikkusele.


Tegevused: Korraldame teadusteemalisi ettevõtmisi ja üritusi ülikoolis – seminare, kaminaõhtuid õppejõududega, filmiõhtuid. Samuti tutvustame koolides bioloogia ja geenitehnoloogia õppekava. Teeme koostööd teiste üliõpilasorganisatsioonidega. Genereerime uusi ideid, kuidas saaks inimeste huvi teaduse vastu suurendada!


Töögrupi juht: Mihkel Annusver

mihkel98@gmail.com

Hariduse töögrupp

Eesmärgid: Äratada gümnasistides geneetika vastu huvi ning populariseerida bioteaduste erialasid. Tuua esile teaduse olulisust ühiskonnas

Tegevused: Korraldame ja viime läbi geneetika teemalisi töötubasid erinevatele Eesti gümnaasiumidele. Koostame koolikülastusteks erinevaid loenguid aktuaalsetel teadusteemadel ning käime nende loengutega koolides esinemas. Kirjutame populaarteaduslikke blogipostitusi/ uudiseid.

Töögrupi juht: Koit Kõrgnurm

korgnurm@gmail.com

Keskkonna töögrupp

Eesmärgid: Muudame seltsi keskkonnasõbralikumaks ja tõstame keskkonnateadlikkust nii liikmete seas kui ka ühiskonnas.

Tegevused: Korraldame matku, töötubasid, filmiõhtuid, koristustalguid, teemaõhtuid jm nii seltsi liikmetele kui ka avalike üritustena. Teeme koostööd teiste tudengiorganisatsioonidega, et jagada kogemusi ja ideid keskkonnateadlikkuse tõstmiseks ning korraldame koos üritusi.

Töögrupi juht: Valentina Rukins

valentina.rukins@gmail.com

Please reload

Bioteaduste Üliõpilaste Selts


Aadress: Riia 23, Tartu 51010, Eesti
E-mail: bysselts@gmail.com
Arveldusarve: Swedbank EE522200221057196814 (saaja: Bioteaduste Üliõpilaste Selts)
Registrikood: 80355504