top of page

ROHENÜGIMINE

Rohetiigri ja Arengukoostöö Ümarlaua eestvedamisel toimub projekt, et rohenügida kohalikke omavalitsusi. Selle raames koostasid 15 keskkonnaühendust (sh BÜS) 38 soovitust, mis aitavad omavalitsustel täita üleilmseid kestliku arengu keskkonnaeesmärke ja Eesti 2035 strateegilisi sihte. 

 

Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi keskkonna töögrupi liikmed keskendusid soovituste loomisel teadusartiklitest. BÜSi kolmes soovituses on välja toodud säilikpuude tähtsus, kõrgendatud avaliku huviga alade kaitsmine ning hea keskkonnakommunikatsioon. 

 

Tegemist on vabavaraga, mis on mõeldud nii kohalike omavalitsuste juhtidele oma tegevusplaanide täiendamiseks kui ka kõikidele teistele, et olulistele teemadele tähelepanu juhtida ning võimalike lahendustega tutvuda.

bottom of page