Bioteaduste Üliõpilaste Selts


Aadress: Riia 23, Tartu 51010, Eesti
E-mail: bysselts@gmail.com
Arveldusarve: Swedbank EE522200221057196814 (saaja: Bioteaduste Üliõpilaste Selts)
Registrikood: 80355504

Erasmus on Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud Erasmus+ programmi (2014-2020) kõrgharidusalane allprogramm. Erasmuse programmiga on liitunud kõik Euroopa Liidu riigid, lisaks Island, Norra, Lichtenstein, Türgi ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik. Nimetatud riikide kõrgkoolidel on võimalus taotleda programmis osalemise õigust. Šveits ei osale Erasmus+ programmis 2014/15 õppeaastal, loodud on uus Šveitsi õpirände programm.

 

Erasmuse programmi põhitegevus on üliõpilaste õpiränne, mille eesmärk on:

 

 • Vahetusüliõpilasena õppimine mõnes Euroopa riigis asuvas partnerkõrgkoolis (vt altpoolt) või

 • Praktika sooritamine väliskõrgkoolis, ettevõttes, uurimis- või praktikakeskuses.

 

 

Õpirände kestvus on 3-12 kuud, praktika puhul on minimaalne periood 2 kuud. Üliõpilane saab osaleda Erasmuse programmis iga õppeastme raames mitme erineva kestusega perioodi jooksul kokku kuni 12 kuud (lähtudes keskuse miinimumnõuetest).
Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia instituudi (TÜMRI) lepinguliste Erasmuse partnerülikoolide hulka kuuluvad:

 

 • Bielefeld University (Saksamaa): magister

 • Cumhuriyet University (Türgi): bakalaureus, magister

 • Daugavpils University (Läti): bakalaureus, magister, doktor

 • Latvia University of Agriculture (Läti): doktor

 • University of Lisbon (Portugal): magister

 • University of Zielona Gora (Poola): bakalaureus, magistrer

 

 

Lisaks on võimalik kandideerida Botaanika osakonna (BO) ja Keemia Instituudi (KI) partnerülikoolide üliõpilaste poolt täitmata jäänud kohtadele järgmistes partnerkoolides:

 

 • Charles University in Prague (Tšehhi) – BO: bakalaureus, magister

 • Eötvös Lorand University (Ungari) – BO: bakalaureus, magister, doktor

 • Kilis 7 Aralik University (Türgi) – KI: bakalaureus

 • Maria Curie-Sklodowska University (Poola) – KI: magister, doktor

 • University of Konstanz (Saksamaa) – BO, KI: bakalaureus, magister, doktor

 • University of Latvia (Läti) – KI: magister, doktor

 • University of Oulu (Soome) – KI: bakalaureus, magister, doktor

 • University of Warsaw (Poola) – KI: bakalaureus, magister

 • Uppsala University (Rootsi) – KI: bakalaureus, magister

 • Yildiz Technical University (Türgi) – KI: bakalaureus, magister, doktor

 

Tähelepanekuks: Erasmuse kaudu kandideerimine on 2-etapiline, esmalt tuleb heakskiit saada kodukõrgkooli poolt, kuid lõpliku otsuse teeb siiski väliskõrgkool. Kodukõrgkooli poolt tehtud väljavalimisotsus ei taga vastuvõttu väliskõrgkooli poolt. Sellest aga ei tasu ennast heidutada lasta! Välisüliõpilastalitluse kinnituse kohaselt üldjuhul meie üliõpilased siiski vastu võetakse, kui nad vastavad kõigile kokku lepitud nõuetele (sh õppevaldkond ja õppeaste mis on partnerlepingus kokku lepitud), piisav keeleoskus on tõendatud, senised õppetulemused ei ole äärmuslikult madalad ning üliõpilane korraldab oma asjaajamise korrektselt ja tähtaegselt.