top of page

ERASMUS+

Erasmus on Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud Erasmus+ programmi (2014-2020) kõrgharidusalane allprogramm. Erasmuse programmiga on liitunud kõik Euroopa Liidu riigid, lisaks Island, Norra, Lichtenstein, Türgi ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik. Nimetatud riikide kõrgkoolidel on võimalus taotleda programmis osalemise õigust.

 

Erasmuse programmi põhitegevus on üliõpilaste õpiränne, mille eesmärk on:

 

 • Vahetusüliõpilasena õppimine mõnes Euroopa riigis asuvas partnerkõrgkoolis (vt altpoolt) või

 • Praktika sooritamine väliskõrgkoolis, ettevõttes, uurimis- või praktikakeskuses.

 

 

Õpirände kestvus on 3-12 kuud, praktika puhul on minimaalne periood 2 kuud. Üliõpilane saab osaleda Erasmuse programmis iga õppeastme raames mitme erineva kestusega perioodi jooksul kokku kuni 12 kuud (lähtudes keskuse miinimumnõuetest).

Edaspidi kirjeldame meie Euroopa Erasmus+ partnereid. Lisaks sellele on võimalik ka minna mujale:


Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia instituudi (TÜMRI) lepinguliste Erasmuse partnerülikoolide hulka kuuluvad:

 

 • Bielefeld University (Saksamaa): magister

 • University of Wuerzburg (Saksamaa): bakalaureus, magister

 • Cumhuriyet University (Türgi): bakalaureus, magister, doktor

 • Vytautas Magnus University (Leedu): bakalaureus, magister

 • Daugavpils University (Läti): bakalaureus, magister, doktor

 • University of Lisbon (Portugal): magister

 • University of Algarve (Portugal): magister

 • University of Zielona Gora (Poola): bakalaureus, magistrer

 

Ökoloogia- ja Maateaduste instituudi (ÖMI) Botaanika ja Zoloogia osakonna lepinguliste Erasmuse partnerülikoolide hulka kuuluvad:

 • University of South Bohemia in Ceske Budejovice (Tšehhi): magister, doktor

 • Charles University in Prague (Tšehhi): bakalaureus, magister

 • University of Helsinki (Soome): bakalaureus, magister, doktor

 • University of Rennes 1 (Prantsusmaa): magister, doktor

 • International Institute of Zittau (Saksamaa): magister, doktor

 • University of Konstanz (Saksamaa): magister, doktor

 • University of Münster (Saksamaa): magister, doktor

 • Eötvös Loránd University (Ungari): bakalaureus, magister, doktor

 • University of Latvia (Läti): bakalaureus, magister, doktor

 • Uppsala University (Rootsi): bakalaureus, magister

 • Edge Hill University (UK): bakalaureus, magister

 

Lisaks on võimalik kandideerida Keemia Instituudi (KI) partnerülikoolide üliõpilaste poolt täitmata jäänud kohtadele.

Täpsemat ja asjakohast infot saab partnerkõrgkoolide kohta siit:

https://www.ut.ee/et/oppimine/valismaa/erasmus/erasmuse-partnerkorgkoolid

 

Tähelepanekuks: Erasmuse kaudu kandideerimine on 2-etapiline, esmalt tuleb heakskiit saada kodukõrgkooli poolt, kuid lõpliku otsuse teeb siiski väliskõrgkool. Kodukõrgkooli poolt tehtud väljavalimisotsus ei taga vastuvõttu väliskõrgkooli poolt. Sellest aga ei tasu ennast heidutada lasta! Välisüliõpilastalitluse kinnituse kohaselt üldjuhul meie üliõpilased siiski vastu võetakse, kui nad vastavad kõigile kokku lepitud nõuetele (sh õppevaldkond ja õppeaste mis on partnerlepingus kokku lepitud), piisav keeleoskus on tõendatud, senised õppetulemused ei ole äärmuslikult madalad ning üliõpilane korraldab oma asjaajamise korrektselt ja tähtaegselt.

Erasmuse partnerid
Kandideerimise etapid
Kuidas kirjutada motivatsioonikirja
bottom of page