top of page

Tervisliku tudengiorganisatsiooni mudel

Meil on hea meel teatada, et BÜS on liitunud tervisliku tudengiorganisatsiooni mudeliga!

 

Tervisliku tudengiorganisatsiooni mudel (TTOM) on Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi poolt välja töötatud mudel, mis aitab kõigil programmiga liitunud organisatsioonide tudengitel kujundada ning arendada jätkusuutlikku ja tervist hoidvat käitumist.

TTOMiga liitumise tulemusena hakkab BÜS senisest rohkem  edendama ning mõtestama oma tegevuse mõju liikmete tervisekäitumisele, millega loodame olla eeskujuks nii teistele tudengiorganisatsioonidele kui ka oma lähedastele.

TTOM hõlmab endas viite erinevat valdkonda: alkohol, tubakas ja narkootikumid; toitumine ja füüsiline aktiivsus; vaimne tervis; võrdne kohtlemine ja seksuaalne ahistamine. Samuti kolme taset, milledest BÜS täidab hetkel baastaset.

 

TTOMiga saab lähemalt tutvuda siin: 

bottom of page