top of page


MTÜ Bioteaduste Üliõpilaste Selts (BÜS) asutati 5. aprillil 2013 grupi geenitehnoloogide poolt. Nende eesmärkideks oli luua bioteaduste bakalaureuse ja magistriastme erialade üliõpilaste seas kogukonnatunne ning arendada bioteaduste õppekavasid ning nende õppekavade üliõpilasi.


Nüüd on liikmeteks nii biolooge kui ka ökolooge ning iga õppeastme üliõpilasi (bakalaureusetudengeid, magistrante ja doktorante). 

Asutajad: Marliin Koolmeister, Mikk Tooming, Triin Truu, Julia Koskar, Karl Annusver, Rain Hindrimäe, Kristi Reispass, Ingrem Metsik

Tudengiorganisatsioonina koondame enda alla Tartu Ülikoolis õppivaid loodusteaduste valdkonna tudengeid. Töötame selle nimel, et viia tulevased bioteadlased maailma tipptasemele!

Nagu eespool mainitud, kasvas BÜS välja soovist tuua bioteadusi õppivaid üliõpilasi kokku ning rääkida kaasa oma erialade õppe- ja teadustöö arendamises. Lisaks tegeleme ka teaduse ja teaduspõhise mõtlemise populariseerimisega. Seeläbi loome noortele teadlastele arenemisvõimaluse oma valdkonnas ning avatud võrgustikku tulevaste ning praeguste Eesti tippteadlaste vahel. 

Tuua veel sisse:

keskkonnateadlikkuse suurendamine;

jätkusuutliku keskkonnahoidliku tarbimise propageerimine.

 

BÜSi peakontor asub TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23, Tartu).

 

Seltsi igapäevast tööd koordineerib juhatus

Seltsiga liitudes on võimalik võtta osa kaheksa töögrupi tööst, proovida kätt töögrupi juhina või juhatuse liikmena.

Seltsi kaheksa töögruppi on järgmised: teaduse populariseerimise, hariduse, tugitudengite, bioettevõtluse, õppekvaliteedi, sotsiaalürituste, keskkonna,  ja sponsorluse töögrupp (loe töögruppide kohta rohkem siit).

 

Lisaks toimub kaks korda aastas üldkoosolek. 

Suurimad meie korraldatud üritused on olnud: Keskkonnanädal, Teadusmarss, Geneetika õppepäevad

Geneetika õppepäevad: Seeläbi jõuab BÜSi tegevus tuhandete Eesti noorteni, andes neile võimaluse tutvuda loodusteadustega, nende arengusuundade, võimaluste ja meie elukeskkonda panustamisega.

Juhatuse ja töögrupi juhtide vahel toimuvad iga nädal koosolekud, kus jooksvalt seltsi arendamisega tegeletakse. 

Üldkogude korraldamine, mis pakub liikmetele võimaluse seltsi tegemistes aktiivsemalt kaasa rääkida ka üldkoosolekute vahelisel ajal.

Üritused: kaminaõhtu, bioettevõtluspäev jne. Üldiselt kirjeldaks/toetaks ajajoont!

Esimesel aastal alustati kaminaõhtute traditsiooniga, kus …õppejõud jagas oma kogemusi vms

Külastati Taltechi

Teaduskooliga gümnaasiumites loengute andmine

Hoo sai sisse TÜMRIs tudengiruumi remont

2017. aastal sai hoo sisse koostöö Rahva Raamatuga

Millega liitunud oleme

ENL

OLE ROHKEM. 

Kust sa tead? liikumine

Keskkonnavõrgustik

Tunnustused

 3 OR. auhinda (pildid lisada)

Läbitud kursused/programmid

Tervislik Tudengiorganisatsioon

Ajalugu

Tegevus

bottom of page