top of page
  • Bioteaduste Üliõpilaste Selts

Geneetika õppepäevad 2019


18. - 29. märtsini käis TÜ Molekulaar- ja rakubioloogia instituudis hommikust õhtuni kiire sigin-sagin. Nimelt korraldas BÜS geneetika õppepäevi, mille raames said gümnasistid erinevatest Eesti koolidest ise üheks päevaks proovida kätt teadlase ametis. Õppepäevadel osalesid õpilased Hiiumaalt, Harjumaalt, Kohtla-Järvelt, Jõgevamaalt, Valgast, Põlvast ja Viljandist. Kokku osales õppepäevadel ligi 240 õpilast.

Iga päev viisid BÜSi liikmed läbi kaks erinevat töötuba. Esimeses töötoas tegeleti kriminalistikaga – õpilastele anti kolme kahtlusaluse proovid ning kaks sündmuskohalt leitud proovi ning üritati leida kahtlusaluste seast isik, kes kuriteo toime pani. Teises töötoas said õpilased uurida iseenda DNA-d ning määrata kindlaks, kas neil on HIV retseptori (CCR5) mutatsioon, mis ei võimalda nakatuda HI-viiruse R5 tüvega. Töötubades õpiti pipeteerimist ning laboratoorsetes töödes kõige enam kasutatavaid meetodeid – polümeraasi ahelreaktsiooni ning geel-elektroforeesi. Lisaks praktilisele töötoale andsid tudengid töötoas vastaval teemal lühiloengu kas tänapäeval kasutatavatest kriminalistika meetoditest või HI-viiruse levikust ja statistikast Eestis.


Tagasiside gümnasistidelt ja bioloogiaõpetajatelt on olnud äärmiselt positiivne. Oleme noppinud välja mõned toredad õpilaste mõtted töötubadest:

„Tudengid oli väga sõbralikud ja töötuba andis mulle veel rohkem infot ülikooli elu kohta ning aitas omi mõtteid koondada eriala valikul. Aitäh! :)“

„Aitäh Teile! Rääkisite natuke endast ja ülikoolielust, mis oli natukene antud õppepäeval puhkuseks. Saime Teid kuulata ning ausalt öeldes teema on eriti meie vanustele väga oluline“

„Oli väga huvitav ise katsetada, kuna koolis väga eriti katseid ei tee keemia tunnis.“

„Oli tohutult lahe päev, kordades lahedam kui tavaline koolipäev. Alati on meeldinud sellised praktikumid ja seekord sain teooriat ja praktikat. Teine fun asi oli see, et kõik toimus Tartus. Tartu on üks parimaid kohti Eestis.“

„Programm oli hästi üles ehitatud (vahepeal teooria tutvustust, vahepeal praktilist poolt ja ka veidi vaheldust Kahoot-i näol)“BÜS tänab kõiki, kes on aidanud õppepäevi ellu viia. Eriline tänu kuulub Teele Eensaarele, kes oli suureks abiks õppepäevade planeerimisel ja ettevalmistamisel. Soovime tänada ka Mari Järvet, kes on töötanud välja õppepäevade esialgse formaadi. Loomulikult kuuluvad suured tänud ka kõigile tublidele BÜSi liikmetele, kes võtsid vaevaks töötubasid läbi viia ja ka gümnasistidele, kes entusiastlikult meiega laboritööd õppisid!


Autor: Inge Varik

69 views0 comments

Comments


bottom of page