top of page
  • Bioteaduste Üliõpilaste Selts

Komodo draakoni veri ravib bakterite vastu

Updated: Nov 30, 2021


Draakonid on läbi aegade olnud müütides kesksel kohal. Mõnedes muistendites kirjeldatakse draakonite verd mürgina, teistes aga ülistatakse selle ravivaid omadusi. Kui aga rääkida päriselt elutsevatest Komodo varaanide verest, siis on mõlemas väites oma tõetera sees.

Komodo varaanid, tuntud ka kui Komodo draakonid, on hiidvaraanide hulka kuuluvad roomajad, kelle elupaik asub viiel Indoneesia saarel. Olles üle kolme meetri pikad ja kaaludes isegi kuni 70 kilogrammi, on Komodo draakonid ühed suurimad roomajad kogu maailmas. Nende põhiliseks toiduks on teised roomajad, linnud ja imetajad. Komodo draakonite hammustus on väga mürgine, lisaks sellele on leitud nende suust üle 80 erineva bakteri liigi, millest osad võivad põhjustada saakloomale ka veremürgitust. Varaanid ise aga on bakterite suhtes immuunsed, mis tekitas teadlastel küsimuse - mis tagab Komodo varaanidele bakterite vastu immuunsuse?

Sellele küsimusele hakkasid vastust otsima George Masoni Ülikooli teadlased. Nad võtsid Komodo varaanidelt verd (ühtegi varaani ei kahjustatud uuringu käigus) ja leidsid sealt uut tüüpi valgu (DRGN-1), millel oli antibakteriaalne toime. Edasi uurisid teadlased, kas seda valku saaks rakendada ka meditsiinis. Tänapäeval on probleemiks pikka aega paranevad haavad. Selle üheks põhjuseks on haava tungivad kahjulikud bakterid, mida on raske ravida. Teadlased uurisid hiirte haavasid, mida oli nakatatud kahjulike bakterite P. aeruginosa ja S. aureus’ega. Tihti nakatavad just need bakterid ka inimestel haavu. Uuringus leiti, et DRGN-1’ga ravitud hiirte haavas oli vähem baktereid ja haavad paranesid kiiremini. DRGN-1 mõju oli kolme sugune - see hävitas baktereid, lagundas bakterite biofilmi ja aitas kaasa haava kiiremale paranemisele. Hiljem on DRGN-1 arendatud edasi ja on leitud, et sellel on antibakteriaalne toime ka antibiootikumiresistentsete S. aureuse ja K. pneumoniae vastu.

Kokkuvõttes on tegu põneva avastusega. Tänapäeva meditsiinis on antibiootikumiresistentsed bakterid aina suuremaks probleemiks. Komodo varaani verest leitud aine võib aidata välja töötada uusi antibiootikume, millega saaks haiglates selliste bakterite vastu võidelda. Kuid vaatamata esialgsetele edusammudele läheb siiski ligi kümme aastat, enne kui uut antibiootikumi saaks kasutusele võtta.


Mirjam Kärmas


Kasutatud kirjandus:

Ezra M. C. Chung, Monique L. van Hoek et al. “Komodo dragon-inspired synthetic peptide DRGN-1 promotes wound-healing of a mixed-biofilm infected wound”. NPJ Biofilms Microbiomes. 2017 Apr 11;3:9. doi: 10.1038/s41522-017-0017-2

Samantha J. Hitt, Barney M. Bishop & Monique L. van Hoek “Komodo-dragon cathelicidin-inspired peptides are antibacterial against carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae”. 2020 Oct 21. doi: 10.1099/jmm.0.001260

91 views0 comments

Comentarios


bottom of page