top of page
  • Bioteaduste Üliõpilaste Selts

Parasiit, mis võib teha nakatunud inimesi ilusamateksToxoplasma gondii on parasiitne ainurakne eukarüoot, mis nakatab aju. Teda leidub peaaegu igal pool ja sellega võivad nakatuda peaaegu kõik soojaverelised loomad. Arvatakse, et terves maailmas on umbes 50% elanikest nakatunud. Huvitaval kombel on kirjeldatud, et parasiit võib muuta ka inimese käitumist ja välimust.


Antud parasiidi mõju inimesele pole veel lõpuni selgeks tehtud, siiski on leitud seoseid neuroloogiliste häiretega nagu skisofreenia ja psühhootilised episoodid. Teadlased üritavad leida veel infektsiooni mõjusid ning ühes niisugustest uutest uuringutest leiti, et nakatunud inimesi hinnati ilusamateks, kui nakatumata inimesi. Uurijate sõnul, vaatamata selle uuringu imelikule tulemusele, võib niisugune nähtus leida seletuse evolutsioonilisest bioloogiast.


Teadlased arvavad, et vaatamata neurobioloogilistele muudatustele võivad mõned mõjud olla positiivsed nii kandjale, kui ka parasiidile. Tõendid pole veel täpsed ja kuidagi kinnitatud, aga mõnede andmete kohaselt on nakatunud meestel kõrgem testosterooni tase. Ka see on võimalik, et mehed, kellel on kõrgem suguhormooni tase, nakatuvad lihtsalt tihedamini oma ohtliku eluviisi tõttu, mida suguhormoonid põhjustavad. Samas arvatakse, et parasiit suudab muuta kandja keemilisi protsesse (hormoonid jne) kehas, et tagada enda heaolu.


Arvatakse, et need muudatused, mida põhjustab parasiit, võivad põhjustada pikkaajalisi mõjusid. Need parasiidi käivitatud protsessid suudavad muuta nii välimust kui ka käitumist, mis omakorda annab parasiidile endale kasu. Et seda hüpoteesi kontrollida, võrreldi 35 nakatunud (22 meest, 13 naist) ja 178 mitte nakatunud (86 meest, 92 naist) inimest. Kõik selle uuringu osalised olid terved üliõpilased, kellelt juba varem võeti vereproov, et leida Toxoplasma gondii. Teadlased avastasid, et nakatunud inimestel esines palju vähem näolist asümmeetriat kui mitte nakatunutel. Väiksem näo asümmeetria tase on seotud parema füüsilise tervisega, heade geenidega ning ilusama välimusega. Veel on leitud, et naissoost infektsiooni kandjatel on väiksem kehakaal, väiksem kehamassiindeks, kõrgem enesehinnang oma välimusele ning suurem seksuaalpartnerite arv.


Veel eraldi uuringus hindasid 205 erapooletut isikut nakatunud ja mitte nakatunud inimeste välimust ning tuli välja, et nakatunud inimesi hinnati ilusamateks ja tervemateks. Selliseid tulemusi võib seletada nii, et Toxoplasma gondii infektsioon võib põhjustada näo sümmeetria muudatusi kandjatel, muutes kehas keemilisi protsesse nagu testosterooni tase. Lisaks veel sellele võib parasiit mõjutada ainevahetuse kiirust, mis omakorda võib omada seost välimuse ja tervisega.


Siiski hetkel on kõik see ainult hüpotees ja teadlased nõustuvad sellega, et teised seletused on samuti võimalikud.


Lugejale mõtisklemiseks: kummad allolevad liitpildid on sinu arvates ilusamad?


Pildist: (a) 10 nakatunud naise ja mehe liitpildid; (b) 10 terve naise ja mehe liitpildid


Kasutatud allikad:


Autor: Maria Grinkevich
171 views0 comments

Comments


bottom of page