Erasmus+ partnerid

 

University Bielefeld

Saksamaa

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Magister
2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 2
3) Kui pikaks ajaks minna saab? Kuni 10 kuud üliõpilase kohta.

 

4) Millal on kandideerimistähtajad? 

 

 • Sügissemestril: 15. aprill – 15. juuni

 • Kevadsemestril: 15. oktoober – 15. detsember

 • NB! Kandideerimisel Erasmuse programmi vahendusel peaksid esmajoones siiski lähtuma Erasmuse seatud tähtaegadest, kuna need on tunduvalt varem. Põhikonkurss Erasmuse vahetusüliõpilaseks saamiseks kuulutatakse igal õppeaastal välja veebruaris/märtsis, kandideerida saab eeloleva õppeaasta sügis- ja/või kevadsemestriks. Vajadusel võidakse täiendav konkurss kevadsemestriks välja kuulutada augustis/septembris, aga kindlam on kandideerida põhikonkursil.

 

5) Õppekava? Bioloogia osakond pakub kahte magistriastme programmi inglise keeles („Behaviour: From Neural Mechanisms to Evolution“ ja „European Master of Science in Nematology“), mille raames on vahetusüliõpilastel võimalik leida endale huvipakkuvaid aineid. Saksa keele oskus tuleb suuresti kasuks, sest suurem osa meie erialalähedaseid programme (bakalaureuses „Biology“, „Molecular Biology“ ja „Environmental Science“ ning magistriastmel „Genome-Based Systems Biology“ ja „Molecular Cell Biology“) loetakse kohalikus keeles. 

 

6) Keelenõuded? Saksa keele oskus ei ole kohustuslik, kuid inglise keele oskus peab vastama ühele järgmistest nõuetest:

 • TOEFL test (miinimum 87 punkti)

 • IELTS test (miinimum 6,5 punkti)

 • telc English (miinimumhinne B2)

 

 

7) TÜMRI Erasmuse koordinaatorile (Janika Vana) on vaja esitada:

 • Välisüliõpilaseks kandideerimise avaldus, kus võib märkida kuni 2 kõrgkooli (1. ja 2. eelistus); 

 • motivatsioonikiri (1-2 lk, miks soovid just selles kõrgkoolis õppida; eesti keeles, lõikudeks liigendatud, font Times New Roman, fondi suurus 12, sisaldab taotleja nime ja kuupäeva);

 • tõend õppetulemuste kohta (koos keskmise hindega, küsi dekanaadist). Magistrantidel/doktorantidel tuleb esitada ka eelmise õppeastme akadeemilise õiendi koopia.

 • tõend keeleoskuse kohta (tõend selle võõrkeele kohta, millest toimub õppetöö).

 

8) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt:
Peale nominatsiooni koduülikooli poolt saadab väliskõrgkool e-maili vahendusel teile informatsiooni online registreerimise protsessi kohta (kandideerides sügis- või kevadsemestriks saadetakse kõnealune informatsioon teile vastavalt kas aprillis või oktoobris). Kui saksa keele tase on alla C1, siis on kohustus osaleda keeleprogrammis, mis toimub enne loengute algust (loenguperioodi ajal on võimalik läbida veel täiendavaid keeletasemeid, kuid mitte algtaseme kursuseid). Ülikool nõuab tervisekindlustuse olemasolu (vaja esitada Euroopa Ravikindlustuskaart, mis peab olema kehtiv kuni terve väliskoolis veedetava aja lõpuni).

9) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 
http://www.uni-bielefeld.de/(en)/International/Students/

Charles University in Prague

 

Tšehhi
 

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Bakalaureus, magister
2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 2
3) Kui pikaks ajaks minna saab? Kuni 12 kuud üliõpilase kohta.
4) Millal on kandideerimistähtajad? 

 

 • Sügissemestril: 15.juuni 

 • Kevadsemestril: 31.oktoober

 • NB! Kandideerimisel Erasmuse programmi vahendusel peaksid esmajoones siiski lähtuma Erasmuse seatud tähtaegadest, kuna need on tunduvalt varem. Põhikonkurss Erasmuse vahetusüliõpilaseks saamiseks kuulutatakse igal õppeaastal välja veebruaris/märtsis, kandideerida saab eeloleva õppeaasta sügis- ja/või kevadsemestriks. Vajadusel võidakse täiendav konkurss kevadsemestriks välja kuulutada augustis/septembris, aga kindlam on kandideerida põhikonkursil.

  5) Õppekava? 

 • Bakalaureuse ja magistri ingliskeelsete õppekavade hulgast võib leida nii „Biology“ kui ka „Biochemistry“ programmi ning esimese õppeastme puhul lisaks veel „Molecular Biology and Biochemistry of Organisms“ programmi, mis võimaldavad mitmekülgset kursuste valikut. Kursuseid on võimalik valida väga erinevate osakondade (Department of Cell Biology, Department of Genetics and Microbiology, Department of Experimental Plant Biology, Department of Organic/Inorganic Chemistry) ainete hulgast.

  6) Keelenõuded? Inglise (või tšehhi) keel tasemel B2

   

  7) Botaanika osakonna Erasmuse koordinaatorile (Pille Gerhold) on vaja esitada:

  • Välisüliõpilaseks kandideerimise avaldus, kus võib märkida kuni 2 kõrgkooli (1. ja 2. eelistus); 

  • motivatsioonikiri (1-2 lk, miks soovid just selles kõrgkoolis õppida; eesti keeles, lõikudeks liigendatud, font Times New Roman, fondi suurus 12, sisaldab taotleja nime ja kuupäeva);

  • tõend õppetulemuste kohta (koos keskmise hindega, küsi dekanaadist). Magistrantidel/doktorantidel tuleb esitada ka eelmise õppeastme akadeemilise õiendi koopia. 

  • tõend keeleoskuse kohta (tõend selle võõrkeele kohta, millest toimub õppetöö).

   

  8) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt:
  Peale nominatsiooni koduülikooli poolt on kohustus täita online registreerumisvorm. Online registratsiooni tulemusel genereeritakse 2 dokumenti: taotlusvorm (Application Form) ja õppeleping (Learning Agreement). Need tuleb välja printida ninf lasta allkirjastada ning templiga kinnitada oma koduinstituudi Erasmuse koordinaatori poolt. Peale dokumentide allkirjastamist on need vaja saata posti või faksi teel väliskõrgkooli vastava instituudi koordinaatorile või Euroopa Kontorisse (European Office). Kui välisülikool on su taotluse heaks kiitnud, saadavad nad sulle originaaldokumendid (taotlusvormi ja õppelepingu) koos vastuvõtukirja (Letter of Admission) ja majutus voucheriga (Accommodation Voucher) tagasi. Kui sa otsustad mitte ülikooli poolt pakutavat ühiselamu majutusvõimalust kasutada, tuleb informeerida sellest ülikooli nii pea, kui oled privaatse majutuskoha leidnud. 

  9) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 
  https://www.natur.cuni.cz/eng/study/erasmus/courses/biology/

Cumhuriyet University

Türgi

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Bakalaureus, magister, doktor
2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 4
3) Kui pikaks ajaks minna saab? Nelja üliõpilase peale summaarselt 18 kuud. 
4) Millal on kandideerimistähtajad? 

 

 • Sügissemestril: 1. juuli

 • Kevadsemestril: 10. jaanuar

 • NB! Kandideerimisel Erasmuse programmi vahendusel peaksid esmajoones siiski lähtuma Erasmuse seatud tähtaegadest, kuna need on tunduvalt varem. Põhikonkurss Erasmuse vahetusüliõpilaseks saamiseks kuulutatakse igal õppeaastal välja veebruaris/märtsis, kandideerida saab eeloleva õppeaasta sügis- ja/või kevadsemestriks. Vajadusel võidakse täiendav konkurss kevadsemestriks välja kuulutada augustis/septembris, aga kindlam on kandideerida põhikonkursil.

  5) Õppekava? Ülikooli sturktuuriüksuste alla kuuluvad nii biokeemia, bioloogia kui ka molekulaarbioloogia ja geneetika osakonnad, mis pakuvad vastavaid õppeprogramme. Kindlasti tuleb välisülikoolilt üle küsida, missuguseid aineid antud semestril inglise keeles loetakse.

  6) Keelenõuded? Inglise keel vähemalt tasemel B1.

   

  7) TÜMRI Erasmuse koordinaatorile (Janika Vana) on vaja esitada:

  • Välisüliõpilaseks kandideerimise avaldus, kus võib märkida kuni 2 kõrgkooli (1. ja 2. eelistus);

  • motivatsioonikiri (1-2 lk, miks soovid just selles kõrgkoolis õppida; eesti keeles, lõikudeks liigendatud, font Times New Roman, fondi suurus 12, sisaldab taotleja nime ja kuupäeva);

  • tõend õppetulemuste kohta (koos keskmise hindega, küsi dekanaadist). Magistrantidel/doktorantidel tuleb esitada ka eelmise õppeastme akadeemilise õiendi koopia. 

  • tõend keeleoskuse kohta (tõend selle võõrkeele kohta, millest toimub õppetöö).

   

  8) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt: Peale nominatsiooni koduülikooli poolt tuleb täita õppeleping (Learning Agreement), väljavõte õppetulemustest (Official Transcript), ühiselamus koha taotlus (Accomodation Form) ja üldine taotlusvorm (Application From), kuhu on vaja lisada oma passikoopia koos lisafotoga ning saata dokumendid e-postiga väliskõrgkooli (originaalid tuleb tavaposti teel järele saata). Seejärel saadetakse sulle väliskõrgkooli poolt vastuvõttu tõendav kinnituskiri (Acceptance Letter). Samuti tuleb eesti kodakondsusega tudengitel taotleda Türgi saatkonnast (asub Tallinnas) viisa ning saata selle koopia väliskõrgkooli. Soovi korral on võimalus kandideerida ka keelekursusele, mis toimub kuu aega enne semestri algust.

  9) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 
  http://erasmusplus.cumhuriyet.edu.tr/

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Bakalaureus, magister, doktor
2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 6
3) Kui pikaks ajaks minna saab? Ühe tudengi kohta kuni 5 kuuks.
4) Millal on kandideerimistähtajad? 

 

 • Sügissemestril: 15. juuli

 • Kevadsemestril: 15. detsember

 • NB! Kandideerimisel Erasmuse programmi vahendusel peaksid esmajoones siiski lähtuma Erasmuse seatud tähtaegadest, kuna need on tunduvalt varem. Põhikonkurss Erasmuse vahetusüliõpilaseks saamiseks kuulutatakse igal õppeaastal välja veebruaris/märtsis, kandideerida saab eeloleva õppeaasta sügis- ja/või kevadsemestriks. Vajadusel võidakse täiendav konkurss kevadsemestriks välja kuulutada augustis/septembris, aga kindlam on kandideerida põhikonkursil.

  5) Õppekava? Kõigil õppeastmetel pakutakse inglisekeelset „Biology“ programmi, mis võimaldab välisüliõpilastel läbida huvipakkuvaid aineid inglise keeles.

  6) Keelenõuded? Inglise (või läti) keele oskus vähemalt tasemel B1.

   

  7) TÜMRI Erasmuse koordinaatorile (Lagle Lõhmus) on vaja esitada:

  • Välisüliõpilaseks kandideerimise avaldus, kus võib märkida kuni 2 kõrgkooli (1. ja 2. eelistus); 

  • motivatsioonikiri (1-2 lk, miks soovid just selles kõrgkoolis õppida; eesti keeles, lõikudeks liigendatud, font Times New Roman, fondi suurus 12, sisaldab taotleja nime ja kuupäeva);

  • tõend õppetulemuste kohta (koos keskmise hindega, küsi dekanaadist). Magistrantidel/doktorantidel tuleb esitada ka eelmise õppeastme akadeemilise õiendi koopia.

  • tõend keeleoskuse kohta (tõend selle võõrkeele kohta, millest toimub õppetöö).

   

  8) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt:
  Peale nominatsiooni koduülikooli poolt on vaja partnerkoolile esitada järgmised dokumendid: aplikatsioonivorm (link), passi või ID-kaardi koopia, 2 passipildi suuruses fotot, tõend õppetulemuste kohta (Transcription of records) ja õppeleping (Learning agreement). 

  9) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 
  http://du.lv/en/international_students 

Daugavpils University

 

Läti

Eötvös Lorand University

Ungari
 

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Magister, bakalaureus, doktorantuur
2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 2
3) Kui pikaks ajaks minna saab? Kuni 12 kuud üliõpilase kohta.
4) Millal on kandideerimistähtajad? 

 

 • Sügissemestriks: 30. mai (TÜ poolt peab nominatsioon olema esitatud 10. maiks)

 • Kevadsemestriks: 15. detsember (TÜ poolt peab nominatsioon olema esitatud 10. novembriks)

 • NB! Kandideerimisel Erasmuse programmi vahendusel peaksid esmajoones siiski lähtuma Erasmuse seatud tähtaegadest, kuna need on tunduvalt varem. Põhikonkurss Erasmuse vahetusüliõpilaseks saamiseks kuulutatakse igal õppeaastal välja veebruaris/märtsis, kandideerida saab eeloleva õppeaasta sügis- ja/või kevadsemestriks. Vajadusel võidakse täiendav konkurss kevadsemestriks välja kuulutada augustis/septembris, aga kindlam on kandideerida põhikonkursil.

  5) Õppekava? Nii bakalaureuses kui magistrantuuris pakutakse ingliskeelset „Biology“ programmi, mis võimaldab meie üliõpilastele mitmekülgset valikuvõimalust (bioloogia, mikrobioloogia, biotehnoloogia, biokeemia).

  6) Keelenõuded? Ingliskeelsetest kursustest osa võtmiseks on vajalik tõendatav inglise keele oskus tasemel B2. Ungari keele kursused on Erasmuse tudengitele tasuta.

   

  7) TÜMRI Erasmuse koordinaatorile (Janika Vana) on vaja esitada:

  • Välisüliõpilaseks kandideerimise avaldus, kus võib märkida kuni 2 kõrgkooli (1. ja 2. eelistus);

  • motivatsioonikiri (1-2 lk, miks soovid just selles kõrgkoolis õppida; eesti keeles, lõikudeks liigendatud, font Times New Roman, fondi suurus 12, sisaldab taotleja nime ja kuupäeva);

  • tõend õppetulemuste kohta (koos keskmise hindega, küsi dekanaadist). Magistrantidel/doktorantidel tuleb esitada ka eelmise õppeastme akadeemilise õiendi koopia. 

  • tõend keeleoskuse kohta (tõend selle võõrkeele kohta, millest toimub õppetöö).

   

  8) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt: Peale nominatsiooni koduülikooli poolt on vajalik täita välisülikooli taotlusvorm (Application Form) ja õppeleping (Learning Agreement). Ühiselamu koha taotluse tähtaeg on sügisel ja kevadel vastavalt 1. juuli ja 10. detsember. Soovituslik on taotleda Euroopa Ravikindlustuskaart. Kui välisvahetuse periood on pikem kui 90 päeva, siis on kohustus taodelda ka elamisluba (registration certificate), mille avaldus tuleb sisse anda mitte hiljem kui 15 päeva enne seadusliku resideerumise lõppu. Elamisloa taotlemiseks on vajalik kehtiva isikutunnistuse, ühe pssipildi mõõtudes pildi, taotlusvormi, ravikindlustuskaardi, eluaseme (korter, ühiselamu) lepingu/tunnistuse, finantstoetuse (Erasmuse toetus) kinnituse, Ungari üliõpilase registratsioonitunnistuse olemasolu. Teenustasu (templi vormis): 1500 HUF-i ehk ca 4,71 EUR.

  9) Veel ülikooliga seonduvat infot: On võimalus taotleda ajutine üliõpilaskaart (A4-suuruses paber, mis tõestab sinu üliõpilasstaatust, võimaldades saada kõiki üliõpilastele rakenduvaid soodustusi, näiteks ühistranspordi kasutamise soodustusi), paberit on vaja uuendada iga 60 päeva tagant. 

  10) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 
  http://www.elte.hu/en/exchange-students 

Kilis 7 Aralik University

Türgi
 

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Bakalaureus
2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 3
3) Kui pikaks ajaks minna saab? Ühe tudengi kohta kuni 10 kuuks.
4) Millal on kandideerimistähtajad? 

 

 • Sügissemestril: 1. august

 • Kevadsemestril: 15. jaanuar

 • NB! Kandideerimisel Erasmuse programmi vahendusel peaksid esmajoones siiski lähtuma Erasmuse seatud tähtaegadest, kuna need on tunduvalt varem. Põhikonkurss Erasmuse vahetusüliõpilaseks saamiseks kuulutatakse igal õppeaastal välja veebruaris/märtsis, kandideerida saab eeloleva õppeaasta sügis- ja/või kevadsemestriks. Vajadusel võidakse täiendav konkurss kevadsemestriks välja kuulutada augustis/septembris, aga kindlam on kandideerida põhikonkursil.

  5) Õppekava? Bakalaureuse astmel pakutakse programmi „Molecular Biology and Genetics“. Uuri täpsemalt, milliseid kursuseid loetakse antud programmi raames inglise keeles, kuid nimekirja õppekavas olevatest kursustest võib näha järgmisel aadressil: 
  http://erasmus.kilis.edu.tr/sayfa/4545/%20Erasmus+CoursesMolecularBiology

  6) Keelenõuded? Tõendatav inglise keele oskus tasemel B1. Erasmus+ ja rahvusvahelistele üliõpilastele pakutakse inglisekeelseid kursuseid, kuid väga soovitatav on välisüliõpilastele läbida türgi keele kursus, mida organiseerib National Agency. 

   

  7) Keemia Instituudi Erasmuse koordinaatorile (Vladislav Ivaništšev) on vaja esitada:

  • Välisüliõpilaseks kandideerimise avaldus, kus võib märkida kuni 2 kõrgkooli (1. ja 2. eelistus); 

  • motivatsioonikiri (1-2 lk, miks soovid just selles kõrgkoolis õppida; eesti keeles, lõikudeks liigendatud, font Times New Roman, fondi suurus 12, sisaldab taotleja nime ja kuupäeva);

  • tõend õppetulemuste kohta (koos keskmise hindega, küsi dekanaadist). Magistrantidel/doktorantidel tuleb esitada ka eelmise õppeastme akadeemilise õiendi koopia.

  • tõend keeleoskuse kohta (tõend selle võõrkeele kohta, millest toimub õppetöö).

   

  8) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt:
  Peale nominatsiooni koduülikooli poolt tuleb sul esitada välisülikoolilie järgmised dokumendid: taotlusvorm (Application Form), õppeleping (Learning Agreement), kehtivad passi/ID-kaardi koopia, transkript, koopia tõendist õpingute kohta koduülikoolis ning Türgis kehtiv tervise kindlustus. Türki reisimiseks tuleb taodelda ka viisa. Nõutakse inglise keele oskust vähemalt tasemel B1.

  9) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 
  http://erasmus.kilis.edu.tr/EN 

Latvia University of Agriculture

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Doktor
2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 1
3) Kui pikaks ajaks minna saab? Kuni 6 kuuks.
4) Millal on kandideerimistähtajad? 

 

 • Sügissemestril: 1. juuni

 • Kevadsemestril: 1. detsember

 • NB! Kandideerimisel Erasmuse programmi vahendusel peaksid esmajoones siiski lähtuma Erasmuse seatud tähtaegadest, kuna need on tunduvalt varem. Põhikonkurss Erasmuse vahetusüliõpilaseks saamiseks kuulutatakse igal õppeaastal välja veebruaris/märtsis, kandideerida saab eeloleva õppeaasta sügis- ja/või kevadsemestriks. Vajadusel võidakse täiendav konkurss kevadsemestriks välja kuulutada augustis/septembris, aga kindlam on kandideerida põhikonkursil.

  5) Õppekava? Õpingud võimalikud vaid doktorantuuris. Doktoriastme programmide hulgast võib leida näiteks „Agriculture“ ja „Food Science“ programmi.

  6) Keelenõuded? Inglise keele oskus peab olema vähemalt tasemel B2 (CEFR) või IELTS skoor 6.0.

   

  7) TÜMRI Erasmuse koordinaatorile (Janika Vana) on vaja esitada:

  • Välisüliõpilaseks kandideerimise avaldus, kus võib märkida kuni 2 kõrgkooli (1. ja 2. eelistus);

  • motivatsioonikiri (1-2 lk, miks soovid just selles kõrgkoolis õppida; eesti keeles, lõikudeks liigendatud, font Times New Roman, fondi suurus 12, sisaldab taotleja nime ja kuupäeva);

  • tõend õppetulemuste kohta (koos keskmise hindega, küsi dekanaadist). Magistrantidel/doktorantidel tuleb esitada ka eelmise õppeastme akadeemilise õiendi koopia.

  • tõend keeleoskuse kohta (tõend selle võõrkeele kohta, millest toimub õppetöö).

   

  8) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt: Peale nominatsiooni koduülikooli poolt saadab väliskõrgkool sulle meili vahendusel taotlusvormi (Application form). Lisaks tuleb esitada tervisekindlustuse tõend ning kinnitusdokument keeleoskustaseme kohta (minimaalne aktsepteeritav inglise keele tase on B2 või IELTS skaalal skoor 6,0). Ülikooli nimekirja kandmine toimub esimese semestri algusel peale ülikooli saabumist, molleks on vaja esitada järgmised dokumendid: vastuvõtukiri (Letter of Acceptance, selle saadab väliskõrgkool), pass või ID-kaart ning tervisekindlustuse tõend.

  9) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 
  http://eng.llu.lv/ 

Läti

Maria Curie-Sklodowska University

Poola

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Magister, doktorantuur
2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 2
3) Kui pikaks ajaks minna saab? Ühe üliõpilase kohta kuni 5 kuud.
4) Millal on kandideerimistähtajad? 

 

 • Sügissemestril: 15. mai

 • Kevadsemestril: 31. oktoober

 • NB! Kandideerimisel Erasmuse programmi vahendusel peaksid esmajoones siiski lähtuma Erasmuse seatud tähtaegadest, kuna need on tunduvalt varem. Põhikonkurss Erasmuse vahetusüliõpilaseks saamiseks kuulutatakse igal õppeaastal välja veebruaris/märtsis, kandideerida saab eeloleva õppeaasta sügis- ja/või kevadsemestriks. Vajadusel võidakse täiendav konkurss kevadsemestriks välja kuulutada augustis/septembris, aga kindlam on kandideerida põhikonkursil.

  5) Õppekava? Magistrantuuris pakutakse vaid ingliskeelset keemiaalast programmi. Lisaks on „Faculty of Biology and Biotechnology“ eraldi välja pannud rea inglise keeles loetavaid bioloogiaalaseid kursuseid.

  6) Keelenõuded? Ülikool ei ole seadnud Erasmuse programmis osalevatele tudengitele ametlikku nõuet inglise keele oskuse tasemele, kuid nende tudengite jaoks, kellel puudub piisav inglise keele oskus (vähemalt tase B2), põhjustab loengutest arusaamine, kirjalike tööde esitamine ja eksamite sooritamine suure tõenäosusega raskusi. Erasmuse tudengite jaoks korraldatakse spetsiaalsed poola keele kursused, mis on osalistele tasuta.

   

  7) Keemia Instituudi Erasmuse koordinaatorile (Vladislav Ivaništšev) on vaja esitada:

  • Välisüliõpilaseks kandideerimise avaldus, kus võib märkida kuni 2 kõrgkooli (1. ja 2. eelistus);

  • motivatsioonikiri (1-2 lk, miks soovid just selles kõrgkoolis õppida; eesti keeles, lõikudeks liigendatud, font Times New Roman, fondi suurus 12, sisaldab taotleja nime ja kuupäeva);

  • tõend õppetulemuste kohta (koos keskmise hindega, küsi dekanaadist). Magistrantidel/doktorantidel tuleb esitada ka eelmise õppeastme akadeemilise õiendi koopia.

  • tõend keeleoskuse kohta (tõend selle võõrkeele kohta, millest toimub õppetöö).

   

  8) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt:
  Peale nominatsiooni koduülikooli poolt saadetakse välisülikooli sinu kandideerimisandmed. Seejärel kontakteerub välisülikool sinuga juba personaalselt ning annab juhised järgnevaks taotlusprotsessiks. Välisülikooli nõueteks on taotlusvormi (Application Form), passi/ID-kaardi koopia, kahe passipildi mõõtudes foto ning õppelepingu (Learning Agreement) esitamine. Taotlusvorm on vaja täitmise järgselt välja printida (käsitsi täidetud aplikatsioone ei aktsepteerita) ning lasta allkirjastada oma Erasmuse koordinaatori poolt ning seejärel saata kõikide muude nõutud sisaldistega välisülikooli Erasmuse osakonda (Erasmus Office). Kui sinu taotlusdokumendid on jõudnud välisülikooli, saadetakse need vastava osakonna koordinaatorile ülevaatamiseks ja otsuse langetamiseks. Kui sinu taotlus saab heakskiidu, saadetakse sinu taotlusvormis üles märgitud koduaadressile vastuvõtukiri (Letter of Acceptance), mis sisaldab informatsiooni ka majutuse kohta UMCS ühiselamus. Lisaks nõutakse välisüliõpilastelt tervisekindlustuse olemasolu kogu välisõppe perioodiks (selleks piisab Euroopa Ravikindlustuskaarti esitamisest). Erasmuse tudengitele loetakse kursuseid inglise keeles.. Üliõpilasele mitmeid soodustusi tagava spetsiaalse ID-kaardi saab taodelda osakonna dekanaadist (Dean’s Office). Üliõpilase ID-kaardi taotlemiseks on vajalik esitada passifoto formaadis pilt ning taotlemisele rakendub teenustasu. Nelja päeva jooksul peale Poolasse sisenemist ning uude elukohta (ühiselamusse, privaatsesse korterisse jms) sisse kolimist tuleb välisüliõpilastel enda elukoht registreerida linnavalitsuses (Lublin Citi Office). Ajutise elukoha registreerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid: registreerimisvorm (Registration Form; ühiselamus majutamise korral tuleks registreerimisvormile saada ka ühiselamu juhataja allkiri ning kui elukohaks on privaatne korter, siis tuleb esitada üürileping), kehtiv ID-kaart/pass ning dokument, mis tõendab, et sinu resideerumine Poolas on lubatud (resideerumise luba). Mõnikord võidakse üliõpilaselt küsida ka lisadokumente (tunnistus üliõpilasstaatuse kohta UMCS-is või sünnitunnistust). Kui välisvahetus kestab enam kui 3 kuud, tuleb üliõpilasel registreerida ennast välismaalasena. Selleks, et registreerida enda elukoht Poolas peale 3 kuu möödumist, tuleb esitada järgmised dokumendid: poola keeles täidetud elukoha registreerimise taotlus (1 originaal + 3 fotokoopiat), koopia kehtivast reisidokumendist, 5 fotot (mõõtudes 4,5 cm x 3,5 cm), Lublin’i linnavalitsusest saadud ajutise elukoha registratsiooni kinnitus, tõend üliõpilasstaatuse ja tervisekindlustuse (esitamiseks sobib Euroopa Ravikindlustuskaart) kohta ning kinnitus piisava finantsallika olemasolust elamiseks Poolas (tõend Erasmuse stipendiumi pälvimise kohta).

  9) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 
  http://www.umcs.pl/en/erasmus,4744.htm 

Bioteaduste Üliõpilaste Selts


Aadress: Riia 23, Tartu 51010, Eesti
E-mail: bysselts@gmail.com
Arveldusarve: Swedbank EE522200221057196814 (saaja: Bioteaduste Üliõpilaste Selts)
Registrikood: 80355504