top of page

Erasmus+ partnerid

 

Teised

TÜMRI partnerid

 

TÜMRI

University Bielefeld

Saksamaa
Bielefeld

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Magister
 

2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 1
 

3) Kui pikaks ajaks minna saab? Kuni 10 kuud üliõpilase kohta.

4) Õppekava? 

Bioloogia - “Behaviour: From Neural Mechanisms to Evolution”, “Ecology and Environmental Change”  „Molecular Cell Biology“ (saksa keeles), „Genome-Based Systems Biology“ (saksa keeles), “Interdisciplinary Biomedicine” (saksa keeles)

Bioinformaatika - “Bioinformatics and Genome Research” 

5) Keelenõuded? 

Saksa keele oskus ei ole kohustuslik, kuid inglise keele oskus peab vastama ühele järgmistest nõuetest:

 • TOEFL test (miinimum 87 punkti)

 • IELTS test (miinimum 6,5 punkti)

 • telc English (miinimumhinne B2)

 

6) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt:
Peale nominatsiooni koduülikooli poolt saadab väliskõrgkool e-maili vahendusel teile informatsiooni online registreerimise protsessi kohta (kandideerides sügis- või kevadsemestriks saadetakse kõnealune informatsioon teile vastavalt kas aprillis või oktoobris). Kui saksa keele tase on alla C1, siis on kohustus osaleda keeleprogrammis, mis toimub enne loengute algust (loenguperioodi ajal on võimalik läbida veel täiendavaid keeletasemeid, kuid mitte algtaseme kursuseid). Ülikool nõuab tervisekindlustuse olemasolu (vaja esitada Euroopa Ravikindlustuskaart, mis peab olema kehtiv kuni terve väliskoolis veedetava aja lõpuni).

7) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 
http://www.uni-bielefeld.de/(en)/International/Students/

University of Würzburg

Saksamaa
csm_unilogo_1400x600_e03629d93d.jpg
Würzburg

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Bakalaureus, Magister
 

2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 2
 

3) Kui pikaks ajaks minna saab? Kuni 20 kuud kõikide üliõpilase kohta.

4) Õppekava?

Bakalaureus: (õppekeel on saksa keel) "Biologie", "Biochemie", "Biomedizin"

Kui Saksa keele oskused on piisavad, tasub kindlasti õppekavades sisalduvate ainete kohta täpsemalt uurida kodulehelt

Magister: (välja on toodud ingliskeelsed õppekavad, kuid mõnedes võib olla õppekeel ka saksa keel, vaata täpsemalt eelolevalt lingilt) "Behavioural Neurobiology", "Biochemistry", "Biophysics", "Biosciences", "Cell and infection biology", "Molecular and Computational biology", "Protein Chemistry", "Systems Biology and Metabolomics", "Translational Neuroscience"

Õppekava "Biosciences" viitab kõikidele teistele bioteaduste õppesuundadele (ökoloogia, valgukeemia jne), millest enamus koosnevad ühel semestril ühest või kahest suurest ainemoodulist. 

5) Keelenõuded? 

Õppekeeles peab olema vähemalt B1 kvalifikatsioon. Ülikool pakub ka saksa keele kursuseid semestri eel ja ajal.

6) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt:

Täpsem info siin. Pärast väljavalimist TÜ poolt saadab ülikool registreerimisvormi e-mailile, mis tuleb täita:

Sügissemestril 15. juuniks

Kevadsemestril 15. jaanuariks


7) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 

https://www.uni-wuerzburg.de/en/international/studying-in-wuerzburg/exchange-students/

university-of-wurzburg-2.jpg

Daugavpils University

 

Läti

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Bakalaureus, magister, doktor


2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 2


3) Kui pikaks ajaks minna saab? 10 kuud tudengite peale kokku


4) Õppekava? 

Kõigil õppeastmetel pakutakse inglisekeelset „Biology“ programmi, mis võimaldab välisüliõpilastel läbida huvipakkuvaid aineid inglise keeles.

5) Keelenõuded? Inglise (või läti) keele oskus vähemalt tasemel B1.

6) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt:
Peale nominatsiooni koduülikooli poolt on vaja partnerkoolile esitada järgmised dokumendid: aplikatsioonivorm (link), passi või ID-kaardi koopia, 2 passipildi suuruses fotot, tõend õppetulemuste kohta (Transcription of records) ja õppeleping (Learning agreement). 

7) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele:

https://du.lv/en/for-international-students/

kisspng-university-of-daugavpils-clip-ar
Daugavpils
daugavpils.jpg

Vytautas Magnus University

Leedu
1200px-Vytautas_Magnus_University_seal.s

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Bakalaureus, Magister
 

2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 2
 

3) Kui pikaks ajaks minna saab? Kuni 10 kuud tudengite peale kokku

4) Õppekava? 

Bakalaureus - “Biology and Genetics", "Biotechnology", "Environmental Science and Ecology"

Magister - “Applied Biotechnology”, "Environmental Management", "Molecular Biology and Biotechnology"

5) Keelenõuded? 

Ülikool on rahvusvahelise suunitlusega seega tuleb osata vaid inglise keelt vähemalt B2 tasemel

6) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt:

Pärast nominatsiooni tuleb täita VMU erasmuse vorm, mille

samm-sammuline juhend on saadaval siin


7) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 

https://www.vdu.lt/en/studies/exchange-studies/incoming/

VMU
study-advisor.org.jpg
dsc_8587.jpg

University of Zielona Góra

Zielona Gora
Poola

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Bakalaureus, Magister
 

2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 2
 

3) Kui pikaks ajaks minna saab? Kuni 10 kuud tudengite peale kokku

4) Õppekava? 

Bioloogiabiotehnoloogia, keskkonnakaitse

5) Keelenõuded? 

Otseseid keelenõudeid pole välja toodud. Pakutakse ka poola keele õppimist, kuid aineid on võimalik võtta ka inglise keeles.

6) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt:

Pärast nominatsiooni võib ülikool interviueerida nomineeritud tudengit elektrooniliselt, millest teavitatakse e-mailiga. Tuleb täita "online application form". Täpsem info siin.


7) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 

https://www.erasmus.uz.zgora.pl/incoming-students-2/

logo_UZ_edited_edited.png
a34_1.jpg
Algarve

University of Algarve

Portugal

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Magister
 

2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 1
 

3) Kui pikaks ajaks minna saab? Kuni 6 kuud

4) Õppekava? 

Ingliskeelsed õppekavad magistri tasemel: “Marine Biology”, “Marine Biological Resources”, “Quality in analytical laboratories”, “Water and Coastal Management”, “Marine and Coastal Systems”, “Biotechnology” (osaliselt portugali keeles), “Microbial and Molecular Biology” (osaliselt portugali keeles)

5) Keelenõuded? 

Inglise keel B1/B2 tasemel

6) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt:

Kui keelenõuded on täidetud, tuleb täita application form ja maksta 50€.


7) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 

https://www.erasmus.uz.zgora.pl/incoming-students-2/

uni_profile_55881_edited.png
fct.jpg
Lisbon

University of Lisbon

Portugal

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Magister
 

2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 1
 

3) Kui pikaks ajaks minna saab? Kuni 9 kuud

4) Õppekava? 

Magistriõppe bioloogia-teemalised õppekavad on järgmised:

Molekulaarbioloogia ja geneetika, mikrobioloogia, biokeemia, inimese bioloogia ja keskkond, evolutsiooni ja arengubioloogia, biostatistika, taimsete resursside bioloogia, rakendusmikrobioloogia

Kõige enam kattub meie molekulaarsete bioteaduste erialaga molekulaar bioloogia ja geneetika õppekava. Kui tudeng on valinud eestis Rakendusgeneetika ja- mikrobioloogia suuna, siis sobib kõige paremini mikrobioloogia õppekava ja rakendusmikrobioloogia. Aga aineid on võtta kõigist enne loetletud õppekavadest.

 

5) Keelenõuded? 

Inglise keel B1 tasemel.

Õppekavadel on kirjas, et õpe toimub portugali ja inglise keeles, aga samas ainete juures täpsustusi pole, ehki on olemas inglise keelne seletus. Kindlasti tasub spetsiifiliste ainete valikuga eelnevalt kindlaks teha, mis keeles selle aine õpe toimub,

6) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt:

Välisülikooli poolt täiendavaid nõudeid ei ole. Samuti majutus on võimaldatud ülikooli poolt (ühikakoha mittesaamisel aidatakse linnas korter leida).


7) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 

estudanteinternacional.ulisboa.pt/index-en.html


 

8moWRjm8EX7u67pjIQgDol4GfmVwlT8M.png
University-of-Lisbon.jpg

Cumhuriyet University

Türgi

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Bakalaureus, magister, doktor


2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 4


3) Kui pikaks ajaks minna saab? Nelja üliõpilase peale summaarselt 18 kuud. 

4) Õppekava? 

Ülikooli sturktuuriüksuste alla kuuluvad nii biokeemia, bioloogia kui ka molekulaarbioloogia ja geneetika osakonnad, mis pakuvad vastavaid õppeprogramme. Kindlasti tuleb välisülikoolilt üle küsida, missuguseid aineid antud semestril inglise keeles loetakse.

5) Keelenõuded? 

Inglise keel vähemalt tasemel B1.

6) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt: 

Peale nominatsiooni koduülikooli poolt tuleb täita õppeleping (Learning Agreement), väljavõte õppetulemustest (Official Transcript), ühiselamus koha taotlus (Accomodation Form) ja üldine taotlusvorm (Application From), kuhu on vaja lisada oma passikoopia koos lisafotoga ning saata dokumendid e-postiga väliskõrgkooli (originaalid tuleb tavaposti teel järele saata). Seejärel saadetakse sulle väliskõrgkooli poolt vastuvõttu tõendav kinnituskiri (Acceptance Letter). Samuti tuleb eesti kodakondsusega tudengitel taotleda Türgi saatkonnast (asub Tallinnas) viisa ning saata selle koopia väliskõrgkooli. Soovi korral on võimalus kandideerida ka keelekursusele, mis toimub kuu aega enne semestri algust.

7) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 
http://erasmusplus.cumhuriyet.edu.tr/

sticker-png-turkey-sivas-cumhuriyet-univ
Cumhuriyet
GI

Genoomika instituudi partnerid

 

Editor's note:

Genoomika instituudi juures on huvitav see, et neil kirjutamise hetkel (2020 juuli) ei ole õppekavasid ja nad ka otseselt ei kuulu veel LTT alla (ilmselt on see olukord muutumas 2021 aastal). Kuigi neil on doktorantuuri tudengid, siis nad õpivad TÜMRI õppekava all.

Seega, kuigi rangelt võttes nad ei ole TÜMRI osa, siis kuna nende hetkel ainus partnerülikool pakub just bioloogia (seehulgas ka evolutsioonibioloogia ja populatsioonigeneetika) bakalaureuse- ja magistritudengitele välisõppe võimalust, tähendab, et TÜMRI ja ÖMI bioloogid on eelisjärjekorras sinna vastuvõetavad.
 

University of Padua

Padua
Itaalia

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Bakalaureus, magister
 

2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 2
 

3) Kui pikaks ajaks minna saab? Kuni 12 kuud üliõpilaste peale kokku

4) Õppekava? 

Bakalaureuseõppes tuleb õppida itaalia keeles (vaata õppekavasid lingilt).

Magistriõppe bioloogia-teemalised õppekavad on järgmised:

Toidu biotehnoloogia (osaliselt itaaliakeelne), molekulaarbioloogia, meditsiiniline biotehnoloogia, farmatseutiline biotehnoloogia

Siit on võimalik vaadata ka kõiki ingliskeelseid kursuseid

5) Keelenõuded? 

Inglise keel B1 tasemel. Kui võetakse itaalia keeles aineid, peab itaalia keele tase olema A2. Itaalia keele õppimise jaoks pakutakse tasuta keelekursuseid.

6) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt:

Kui nominatsioon on välisülikooli poolt vastu võetud, tuleb täita registreerimisvorm ja registreerida nende ÕISis. Samuti tuleb esitada tõend keeleoskuse kohta ja esitada tervisekindlustuse andmed. Tuleb ka täita informatsioon elamiskoha kohta itaalias, isegi, kui valitakse ühikaväline elamiskoht.  


7) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 

https://www.unipd.it/en/erasmus-studies-semp


 

University_of_Padua_seal.svg.png
padova_italia.jpg
ÖMI

ÖMI partnerid

zooloogia ja botaanika osakonnad

 

University of South Bohemia České Budějovice

Tšehhi

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Magister, doktor
 

2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 2
 

3) Kui pikaks ajaks minna saab? Kuni 12 kuud üliõpilaste peale kokku

4) Õppekava? 

Õppima saab minna bioloogia (sh mikrobioloogia) või keskkonnateaduse õppekavadelt. Vaata külalisülikooli poolt pakutavaid võimalusi nende kodulehelt.

5) Keelenõuded? 

6) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt:


7) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 

http://www.jcu.cz/study-at-usb/erasmus/erasmus


 

USB_Zeichenfläche-1-1.png
399m.jpg
South Bohemia

Charles University in Prague

 

Tšehhi
 

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Bakalaureus, magister
 

2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 2
 

3) Kui pikaks ajaks minna saab? Kuni 12 kuud üliõpilaste peale kokku.

4) Õppekava? 

Bakalaureuse ja magistri ingliskeelsete õppekavade hulgast võib leida nii „Biology“ kui ka „Biochemistry“ programmi ning esimese õppeastme puhul lisaks veel „Molecular Biology and Biochemistry of Organisms“ programmi, mis võimaldavad mitmekülgset kursuste valikut. Kursuseid on võimalik valida väga erinevate osakondade (Department of Cell Biology, Department of Genetics and Microbiology, Department of Experimental Plant Biology, Department of Organic/Inorganic Chemistry) ainete hulgast.

5) Keelenõuded? 

Inglise (või tšehhi) keel tasemel B2

6) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt:
Peale nominatsiooni koduülikooli poolt on kohustus täita online registreerumisvorm. Online registratsiooni tulemusel genereeritakse 2 dokumenti: taotlusvorm (Application Form) ja õppeleping (Learning Agreement). Need tuleb välja printida ninf lasta allkirjastada ning templiga kinnitada oma koduinstituudi Erasmuse koordinaatori poolt. Peale dokumentide allkirjastamist on need vaja saata posti või faksi teel väliskõrgkooli vastava instituudi koordinaatorile või Euroopa Kontorisse (European Office). Kui välisülikool on su taotluse heaks kiitnud, saadavad nad sulle originaaldokumendid (taotlusvormi ja õppelepingu) koos vastuvõtukirja (Letter of Admission) ja majutus voucheriga (Accommodation Voucher) tagasi. Kui sa otsustad mitte ülikooli poolt pakutavat ühiselamu majutusvõimalust kasutada, tuleb informeerida sellest ülikooli nii pea, kui oled privaatse majutuskoha leidnud. 

7) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 

https://cuni.cz/UKEN-145.html

Prague
598px-Charles-University-symbol-4.svg.pn
Helsinki

University of Helsinki

Soome

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Bakalaureus, magister, doktor
 

2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 2
 

3) Kui pikaks ajaks minna saab? Kuni 12 kuud üliõpilaste peale kokku

4) Õppekava? 

Õppima saab minna bioloogia (sh mikrobioloogia) või keskkonnateaduse õppekavadelt

Bakalaureuseõppe õppekavad: bioloogia, keskkonnateadused, toiduteadused, molekulaased bioteadused

Magistriõppe õppekavad: ökoloogia ja evolutsioonibioloogia, keskkonnamuutused ja globaalne jätkusuutlikus, toiduteadused, metsateadused, geneetika ja molekulaarsed bioteadused, loodusteaduste informaatika, mikrobioloogia ja mikroobide biotehnoloogia, 

Kõiki sobivaid kursuseid on võimalik mugavalt vaadata siit.

5) Keelenõuded? 

Põhilises õppekeeles CEFR skaalal tase B2

6) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt:

Tingimused on toodud siin. Iga nõutud dokumendi kohta on alla kerides põhjalik seletus.


7) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 

https://studies.helsinki.fi/instructions/exchange-and-visiting-students


 

logo.gif
18893463_10155494162348083_2721564886444
Rennes

University of Rennes 1

Prantsusmaa
png-transparent-university-of-rennes-1-u

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Magister, doktor
 

2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 2
 

3) Kui pikaks ajaks minna saab? Kuni 24 kuud üliõpilaste peale kokku

4) Õppekava? 

Õppima saab minna bioloogia (sh mikrobioloogia) või keskkonnateaduse õppekavadelt

Ingliskeelsed magistriõppe programmid: bioloogiline mitmekesisus, ökoloogia ja evolutsioon, ökoloogia ja globaalsed muutused, funktsionaalne käitumuslik ja arengubioloogia

5) Keelenõuded? 

Prantsuse keeleoskus ei ole kohustuslik, kui õpitakse inglise keeles.

Pakutakse ka 44 tundi kestvat tasuta prantsuse keele õpet.

6) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt:


7) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 

https://international.univ-rennes1.fr/en/mobility


 

universite_rennes_1_1.jpg
Zittau

Dresden University of Technology

International Institute of Zittau

Saksamaa (Zittau)
1200px-Logo_TU_Dresden.svg.png

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Magister, doktor
 

2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 2
 

3) Kui pikaks ajaks minna saab? Kuni 12 kuud üliõpilaste peale kokku

4) Õppekava? 

Õppima saab minna bioloogia (sh mikrobioloogia) või keskkonnateaduse õppekavadelt.

Magistriõppe õppekavad: Biodiversity and Collection ManagementBiotechnology and Applied Ecology (põhiliselt saksa keeles), Ecosystem Services

5) Keelenõuded? 

Inglise keel tasemel B2. Kui õppekava on saksakeelne, peab olema tõendatud saksa keele oskus

6) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt:


7) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 

https://tu-dresden.de/ihi-zittau/studium/internationales/informationen-fuer-auslaendische-studierende


 

Rathaus-Simon-Pech.jpg
Pilt Zittau keskplatsist
Konstanz

University of Konstanz

Saksamaa
University of Konstanz-djrfovU_RPrV7CakH

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Magister, doktor
 

2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 2
 

3) Kui pikaks ajaks minna saab? Kuni 12 kuud üliõpilaste peale kokku

4) Õppekava? 

Õppima saab minna bioloogia (sh mikrobioloogia) õppekavadelt.

Inglise keeles õpetatavate ainete nimekiri on kättesaadav siit

5) Keelenõuded? 

Saksa või inglise keel tasemel B2. Sobib ka koduülikooli keeleõpetaja kinnitus keeleoskusest.

6) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt:

Pärast koduülikooli nominatsiooni saadetakse e-mail välisülikooli poolt, kus on olemas kõik tarvilik informatsioon. 


7) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 

https://www.uni-konstanz.de/en/international-office/study-in-konstanz/exchange-studies/


 

European_Universities_Initiative.jpg
Münster

University of Münster

Saksamaa
1200px-Logo_WWU_Münster.svg.png

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Magister, doktor
 

2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 2
 

3) Kui pikaks ajaks minna saab? Kuni 12 kuud üliõpilaste peale kokku

4) Õppekava? 

Õppima saab minna bioloogia (sh mikrobioloogia) ja keskkonnateaduste õppekavadelt.

Ingliskeelsed õppekavad, sakakeelsed õppekavad

Eraldi õppeaineid on võimalik vaadata siit lingilt.

5) Keelenõuded? 

Otsest keelenõuet ei ole, kuid kuna enamus õppeainetest on saksakeelsed, peaks (võiks) ka saksa keele oskus olemas olla. Pakutakse ka kahenädalast saksa keele intensiivkursust semestri alguses

6) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt:

Pärast koduülikooli nominatsiooni saadetakse e-mail välisülikooli poolt, kus on olemas kõik tarvilik informatsioon. Täpsem info siin


7) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 

https://www.uni-muenster.de/studieninteressierte/en/austausch/index.html

1540981576phpEimEOn.jpeg
Etövös

Eötvös Loránd University

Ungari
 

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Bakalaureus, magister, doktorantuur
 

2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 2
 

3) Kui pikaks ajaks minna saab? Kuni12 kuud üliõpilaste peale kokku.

4) Õppekava? 

Kõiki vahetusüliõpilastele pakutavaid ingliskeelseid kursuseid on võimalik vaadata siit.

Nii bakalaureuses kui magistrantuuris pakutakse ingliskeelset „Biology“ programmi, mis võimaldab meie üliõpilastele mitmekülgset valikuvõimalust (bioloogia, mikrobioloogia, biotehnoloogia, biokeemia).

5) Keelenõuded? 

Ingliskeelsetest kursustest osa võtmiseks on vajalik tõendatav inglise keele oskus tasemel B2. Ungari keele kursused on Erasmuse tudengitele tasuta.

6) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt: 

Peale nominatsiooni koduülikooli poolt on vajalik täita välisülikooli taotlusvorm (Application Form) ja õppeleping (Learning Agreement), mille kohta saab täpsemalt informatsiooni juba koduülikooli erasmuse koordinaatorilt, kui välisülikool võtab nominatsoiooni vastu.

7) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 
http://www.elte.hu/en/exchange-students

aM_LMSkaSkmF-uSM4tmmAynGxXG4oeCk.png
pj20644.jpg

University of Latvia

Läti

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Bakalaureus, magister, doktor
 

2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 5
 

3) Kui pikaks ajaks minna saab? Kuni 30 kuud üliõpilaste peale kokku

4) Õppekava? 

Õppima saab minna bioloogia (sh mikrobioloogia) ja keskkonnateaduste õppekavadelt.

Kõiki kursuseid, mida pakutakse vahetusüliõpilastele, saab vaadata siit

5) Keelenõuded? 

Inglise keel vähemalt B1 tasemel.

6) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt:

Pärast koduülikooli nominatsiooni, kui tudeng vastab välisülikooli tingimustele, tuleb täita e-keskkonnas taotlus.


7) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 

https://www.lu.lv/en/admissions/exchange-studies/

Latvia
University_of_Latvia_emblem.png
csm_bioo_c894190717.jpg

Uppsala University

Rootsi

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Bakalaureus, magister
 

2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 1
 

3) Kui pikaks ajaks minna saab? Kuni 6 kuud

4) Õppekava? 

Õppima saab minna bioloogia (sh mikrobioloogia) õppekavadelt.

Bakalaureuseõppe õppekavad on vaid rootsikeelsed, pakkuda on bioloogia/molekulaarbioloogia õppekava.

Magistriõppe ingliskeelsed õppekavad: Cell and molecular biologyEcology and conservationErasmus Mundus - master in evolutionary biology (MEME)Evolutionary biologyGenetic and molecular plant scienceImmunology and microbiologyEcosystems and Aquatic EcologyEnvironmental toxicologyNABiS - Nordic master in biodiversity and systematics

5) Keelenõuded? 

Otseseid keelenõudeid pole välja toodud.

6) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt:


7) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 

https://www.uu.se/en/admissions/exchange/incoming/

uppsala-university-201-logo.png
Uppsala
1_HSgmmGIDKME3YSS-QSJFCQ.jpeg
Edge hill

Uppsala University

Rootsi

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Bakalaureus, magister
 

2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 1
 

3) Kui pikaks ajaks minna saab? Kuni 6 kuud

4) Õppekava? 

Õppima saab minna bioloogia (sh mikrobioloogia) õppekavadelt.

Bakalaureuseõppe õppekavad on vaid rootsikeelsed, pakkuda on bioloogia/molekulaarbioloogia õppekava.

Magistriõppe ingliskeelsed õppekavad: Cell and molecular biologyEcology and conservationErasmus Mundus - master in evolutionary biology (MEME)Evolutionary biologyGenetic and molecular plant scienceImmunology and microbiologyEcosystems and Aquatic EcologyEnvironmental toxicologyNABiS - Nordic master in biodiversity and systematics

5) Keelenõuded? 

Otseseid keelenõudeid pole välja toodud.

6) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt:


7) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 

https://www.uu.se/en/admissions/exchange/incoming/

Kilis 7 Aralik University

Türgi
 

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Bakalaureus
2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 3
3) Kui pikaks ajaks minna saab? Ühe tudengi kohta kuni 10 kuuks.
4) Millal on kandideerimistähtajad? 

 

 • Sügissemestril: 1. august

 • Kevadsemestril: 15. jaanuar

 • NB! Kandideerimisel Erasmuse programmi vahendusel peaksid esmajoones siiski lähtuma Erasmuse seatud tähtaegadest, kuna need on tunduvalt varem. Põhikonkurss Erasmuse vahetusüliõpilaseks saamiseks kuulutatakse igal õppeaastal välja veebruaris/märtsis, kandideerida saab eeloleva õppeaasta sügis- ja/või kevadsemestriks. Vajadusel võidakse täiendav konkurss kevadsemestriks välja kuulutada augustis/septembris, aga kindlam on kandideerida põhikonkursil.

  5) Õppekava? Bakalaureuse astmel pakutakse programmi „Molecular Biology and Genetics“. Uuri täpsemalt, milliseid kursuseid loetakse antud programmi raames inglise keeles, kuid nimekirja õppekavas olevatest kursustest võib näha järgmisel aadressil: 
  http://erasmus.kilis.edu.tr/sayfa/4545/%20Erasmus+CoursesMolecularBiology

  6) Keelenõuded? Tõendatav inglise keele oskus tasemel B1. Erasmus+ ja rahvusvahelistele üliõpilastele pakutakse inglisekeelseid kursuseid, kuid väga soovitatav on välisüliõpilastele läbida türgi keele kursus, mida organiseerib National Agency. 

   

  7) Keemia Instituudi Erasmuse koordinaatorile (Vladislav Ivaništšev) on vaja esitada:

  • Välisüliõpilaseks kandideerimise avaldus, kus võib märkida kuni 2 kõrgkooli (1. ja 2. eelistus); 

  • motivatsioonikiri (1-2 lk, miks soovid just selles kõrgkoolis õppida; eesti keeles, lõikudeks liigendatud, font Times New Roman, fondi suurus 12, sisaldab taotleja nime ja kuupäeva);

  • tõend õppetulemuste kohta (koos keskmise hindega, küsi dekanaadist). Magistrantidel/doktorantidel tuleb esitada ka eelmise õppeastme akadeemilise õiendi koopia.

  • tõend keeleoskuse kohta (tõend selle võõrkeele kohta, millest toimub õppetöö).

   

  8) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt:
  Peale nominatsiooni koduülikooli poolt tuleb sul esitada välisülikoolilie järgmised dokumendid: taotlusvorm (Application Form), õppeleping (Learning Agreement), kehtivad passi/ID-kaardi koopia, transkript, koopia tõendist õpingute kohta koduülikoolis ning Türgis kehtiv tervise kindlustus. Türki reisimiseks tuleb taodelda ka viisa. Nõutakse inglise keele oskust vähemalt tasemel B1.

  9) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 
  http://erasmus.kilis.edu.tr/EN 

Latvia University of Agriculture

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Doktor
2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 1
3) Kui pikaks ajaks minna saab? Kuni 6 kuuks.
4) Millal on kandideerimistähtajad? 

 

 • Sügissemestril: 1. juuni

 • Kevadsemestril: 1. detsember

 • NB! Kandideerimisel Erasmuse programmi vahendusel peaksid esmajoones siiski lähtuma Erasmuse seatud tähtaegadest, kuna need on tunduvalt varem. Põhikonkurss Erasmuse vahetusüliõpilaseks saamiseks kuulutatakse igal õppeaastal välja veebruaris/märtsis, kandideerida saab eeloleva õppeaasta sügis- ja/või kevadsemestriks. Vajadusel võidakse täiendav konkurss kevadsemestriks välja kuulutada augustis/septembris, aga kindlam on kandideerida põhikonkursil.

  5) Õppekava? Õpingud võimalikud vaid doktorantuuris. Doktoriastme programmide hulgast võib leida näiteks „Agriculture“ ja „Food Science“ programmi.

  6) Keelenõuded? Inglise keele oskus peab olema vähemalt tasemel B2 (CEFR) või IELTS skoor 6.0.

   

  7) TÜMRI Erasmuse koordinaatorile (Janika Vana) on vaja esitada:

  • Välisüliõpilaseks kandideerimise avaldus, kus võib märkida kuni 2 kõrgkooli (1. ja 2. eelistus);

  • motivatsioonikiri (1-2 lk, miks soovid just selles kõrgkoolis õppida; eesti keeles, lõikudeks liigendatud, font Times New Roman, fondi suurus 12, sisaldab taotleja nime ja kuupäeva);

  • tõend õppetulemuste kohta (koos keskmise hindega, küsi dekanaadist). Magistrantidel/doktorantidel tuleb esitada ka eelmise õppeastme akadeemilise õiendi koopia.

  • tõend keeleoskuse kohta (tõend selle võõrkeele kohta, millest toimub õppetöö).

   

  8) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt: Peale nominatsiooni koduülikooli poolt saadab väliskõrgkool sulle meili vahendusel taotlusvormi (Application form). Lisaks tuleb esitada tervisekindlustuse tõend ning kinnitusdokument keeleoskustaseme kohta (minimaalne aktsepteeritav inglise keele tase on B2 või IELTS skaalal skoor 6,0). Ülikooli nimekirja kandmine toimub esimese semestri algusel peale ülikooli saabumist, molleks on vaja esitada järgmised dokumendid: vastuvõtukiri (Letter of Acceptance, selle saadab väliskõrgkool), pass või ID-kaart ning tervisekindlustuse tõend.

  9) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 
  http://eng.llu.lv/ 

Läti

Maria Curie-Sklodowska University

Poola

1) Missugusel õppeastmel on võimalik õppida? Magister, doktorantuur
2) Mitu kandidaati korraga minna saab? 2
3) Kui pikaks ajaks minna saab? Ühe üliõpilase kohta kuni 5 kuud.
4) Millal on kandideerimistähtajad? 

 

 • Sügissemestril: 15. mai

 • Kevadsemestril: 31. oktoober

 • NB! Kandideerimisel Erasmuse programmi vahendusel peaksid esmajoones siiski lähtuma Erasmuse seatud tähtaegadest, kuna need on tunduvalt varem. Põhikonkurss Erasmuse vahetusüliõpilaseks saamiseks kuulutatakse igal õppeaastal välja veebruaris/märtsis, kandideerida saab eeloleva õppeaasta sügis- ja/või kevadsemestriks. Vajadusel võidakse täiendav konkurss kevadsemestriks välja kuulutada augustis/septembris, aga kindlam on kandideerida põhikonkursil.

  5) Õppekava? Magistrantuuris pakutakse vaid ingliskeelset keemiaalast programmi. Lisaks on „Faculty of Biology and Biotechnology“ eraldi välja pannud rea inglise keeles loetavaid bioloogiaalaseid kursuseid.

  6) Keelenõuded? Ülikool ei ole seadnud Erasmuse programmis osalevatele tudengitele ametlikku nõuet inglise keele oskuse tasemele, kuid nende tudengite jaoks, kellel puudub piisav inglise keele oskus (vähemalt tase B2), põhjustab loengutest arusaamine, kirjalike tööde esitamine ja eksamite sooritamine suure tõenäosusega raskusi. Erasmuse tudengite jaoks korraldatakse spetsiaalsed poola keele kursused, mis on osalistele tasuta.

   

  7) Keemia Instituudi Erasmuse koordinaatorile (Vladislav Ivaništšev) on vaja esitada:

  • Välisüliõpilaseks kandideerimise avaldus, kus võib märkida kuni 2 kõrgkooli (1. ja 2. eelistus);

  • motivatsioonikiri (1-2 lk, miks soovid just selles kõrgkoolis õppida; eesti keeles, lõikudeks liigendatud, font Times New Roman, fondi suurus 12, sisaldab taotleja nime ja kuupäeva);

  • tõend õppetulemuste kohta (koos keskmise hindega, küsi dekanaadist). Magistrantidel/doktorantidel tuleb esitada ka eelmise õppeastme akadeemilise õiendi koopia.

  • tõend keeleoskuse kohta (tõend selle võõrkeele kohta, millest toimub õppetöö).

   

  8) Välisülikooli nõuded peale nominatsiooni koduülikooli poolt:
  Peale nominatsiooni koduülikooli poolt saadetakse välisülikooli sinu kandideerimisandmed. Seejärel kontakteerub välisülikool sinuga juba personaalselt ning annab juhised järgnevaks taotlusprotsessiks. Välisülikooli nõueteks on taotlusvormi (Application Form), passi/ID-kaardi koopia, kahe passipildi mõõtudes foto ning õppelepingu (Learning Agreement) esitamine. Taotlusvorm on vaja täitmise järgselt välja printida (käsitsi täidetud aplikatsioone ei aktsepteerita) ning lasta allkirjastada oma Erasmuse koordinaatori poolt ning seejärel saata kõikide muude nõutud sisaldistega välisülikooli Erasmuse osakonda (Erasmus Office). Kui sinu taotlusdokumendid on jõudnud välisülikooli, saadetakse need vastava osakonna koordinaatorile ülevaatamiseks ja otsuse langetamiseks. Kui sinu taotlus saab heakskiidu, saadetakse sinu taotlusvormis üles märgitud koduaadressile vastuvõtukiri (Letter of Acceptance), mis sisaldab informatsiooni ka majutuse kohta UMCS ühiselamus. Lisaks nõutakse välisüliõpilastelt tervisekindlustuse olemasolu kogu välisõppe perioodiks (selleks piisab Euroopa Ravikindlustuskaarti esitamisest). Erasmuse tudengitele loetakse kursuseid inglise keeles.. Üliõpilasele mitmeid soodustusi tagava spetsiaalse ID-kaardi saab taodelda osakonna dekanaadist (Dean’s Office). Üliõpilase ID-kaardi taotlemiseks on vajalik esitada passifoto formaadis pilt ning taotlemisele rakendub teenustasu. Nelja päeva jooksul peale Poolasse sisenemist ning uude elukohta (ühiselamusse, privaatsesse korterisse jms) sisse kolimist tuleb välisüliõpilastel enda elukoht registreerida linnavalitsuses (Lublin Citi Office). Ajutise elukoha registreerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid: registreerimisvorm (Registration Form; ühiselamus majutamise korral tuleks registreerimisvormile saada ka ühiselamu juhataja allkiri ning kui elukohaks on privaatne korter, siis tuleb esitada üürileping), kehtiv ID-kaart/pass ning dokument, mis tõendab, et sinu resideerumine Poolas on lubatud (resideerumise luba). Mõnikord võidakse üliõpilaselt küsida ka lisadokumente (tunnistus üliõpilasstaatuse kohta UMCS-is või sünnitunnistust). Kui välisvahetus kestab enam kui 3 kuud, tuleb üliõpilasel registreerida ennast välismaalasena. Selleks, et registreerida enda elukoht Poolas peale 3 kuu möödumist, tuleb esitada järgmised dokumendid: poola keeles täidetud elukoha registreerimise taotlus (1 originaal + 3 fotokoopiat), koopia kehtivast reisidokumendist, 5 fotot (mõõtudes 4,5 cm x 3,5 cm), Lublin’i linnavalitsusest saadud ajutise elukoha registratsiooni kinnitus, tõend üliõpilasstaatuse ja tervisekindlustuse (esitamiseks sobib Euroopa Ravikindlustuskaart) kohta ning kinnitus piisava finantsallika olemasolust elamiseks Poolas (tõend Erasmuse stipendiumi pälvimise kohta).

  9) Ülikooli kodulehekülg rahvusvahelistele üliõpilastele: 
  http://www.umcs.pl/en/erasmus,4744.htm 

bottom of page