top of page

Kuidas kirjutada motivatsioonikirja?

 

Motivatsioonikiri on oma ülesehituselt kaaskirja põhjalikum versioon, millega saab juhtida tähelepanu oma tugevatele külgedele ja senistele saavutustele.

Motivatsioonikirja kirjutamisel tuleb olla loov, sest selle sisu peab äratama adressaadis suuremat huvi sinu vastu. Stiil peaks olema neutraalne ja asjalik, see annab pildi kandidaadist, tema oskustest, eesmärkidest ja sihist.

Motivatsioonikirja vormilised nõuded:

 • Motivatisoonikirja pikkus on 1 – 1,5 lk;

 • Motivatsioonikiri on liigendatud lõikudeks;

 • Motivatsioonikiri on kirjutatatud enamlevinud kirjastiilis (Times New Roman või Calibri, fondi suurus 12);

 • Motivatsioonikiri peab sisaldama adressaati, kas konkreetset isikut või ettevõtet;

 • Motivatsioonikiri peab sisaldama kirjutaja nime ja kuupäeva.

Motivatsioonikirja sisulised nõuded:

 • Motivatsioonikiri on konkreetse ja selge sõnastusega tekst;

 • Motivatsioonikirja ei sobi emotsionaalne sõnastus.

Motivatsioonikirja liigendus:

 • Esimeses lõigus tuleks esitada üldine informatsioon:

  • põhjus, miks sa kirjutad;

  • koht, millele sa kandideerid;

  • allikas, kust sa teavet said.

 • Teises lõigus tuleks rõhutada oma oskusi, kogemusi ja senist hariduskäiku – neid aspekte, mis tulevad antud kohale kandideerimisel kasuks.

 • Kolmandas lõigus tuleks põhjendada, miks oled motiveeritud sellele kohale kandideerima.

 • Neljandas lõigus tuleks teha lühike kokkuvõte kirjast. Kui taotlusdokumentide juurde on nõutav CV või mõne muu dokumendi lisamine, siis mainida kokkuvõttes ära, et need on samuti kirjaga kaasas.

bottom of page