Neuronal RNA granules

Student positions (PhD/master or undergraduate) available in Structural Biology Lab in Institute of Technology.

Keskkonna-mikrobioloogia võimalused

Meil on kindlasti ruumi mõnele selle aasta sügisest magistriõpinguid alustavale huvilisele ja ühele väga kõrgelt motiveeritud  4. semestri bakalaureuse tudengile. st kes soovib lõpetada kevadel 2020.

Taimsete 

signaalide uurimisrühm

Taimsete signaalide uurimisrühm otsib hakkajaid tudengeid nii bakalaureusest kui magistrist.

Gas Fermentation and Systems and Synthetic Biology

GasFermTEC rakendab gaasfermentatsiooni tehnoloogiaid koos süsteemidebioloogia ja sünteetilise bioloogia meetoditega fokuseerides globaalsetele väljakutsele bioloogise jätkusuutlikkuse ja tasakaalustatud süsiniku ringluse valdkondades.

Maastike elu-rikkuse töörühm

Teadmised liikide ja koosluste ökoloogiast on praegusel suurte globaalsete muutuste ajastul muutumas aina olulisemaks. Kui Sa tahad anda oma panuse elurikkuse säilimisse ning selle kaitse korraldamisse, siis kaalu bakalaureuse- ja magistritöö tegemist TÜ maastike elurikkuse töörühmas.

Geenivaramu vähiuuringute töögrupp

TÜ Eesti geenivaramu juures tegutsev vähiuuringute töögrupp otsib nii bakalaureuse- kui ka magistritaseme tudengeid tegelema kopsuvähiga seotud geneetiliste ja epigeneetiliste muutuste leidmisega.

Bioteaduste Üliõpilaste Selts


Aadress: Riia 23, Tartu 51010, Eesti
E-mail: bysselts@gmail.com
Arveldusarve: Swedbank EE522200221057196814 (saaja: Bioteaduste Üliõpilaste Selts)
Registrikood: 80355504